Being approved as a foundation in Sweden requires that the foundation makes an official announcement, as follows below (in Swedish).

 

Upprop insamlingsstiftelsen Wildhood Foundation

 

Stockholm den 19 September 2016

Till nuvarande och blivande följare, samarbetspartrners, donatorer och sponsorer som vill stödja stiftelsens arbete i att bekämpa tjuvjakt och illegal handel med utrotningshotade djur.

I samband med nybildandet av insamlingsstiftelsen Wildhood Foundation görs härmed i enighet med stiftelselagen ett offentligt upprop som tillkännager att pengar som efter detta upprop inflyter ska främja stiftelsens bestämda och varaktiga ändamål. Stiftelsens ändamål, vilket framgår av stiftelsens stadgar, är att bidra till bevarande av hotade djurarter.

Stiftelsens verksamhet ska gå ut på att genom insamling av medel finansiera noga utvalda lokala organisationer och projekt i Afrika och Indonesien som gör faktisk skillnad för de hotade arternas överlevnad, såväl för enskilda individer som för en större grupp.

Stiftelsen ska därtill bidra till att öka kännedomen om varför arterna är hotade och hur människor kan göra skillnad. Stiftelsen har som mål att bidra till att de hotade arterna ska få en långsiktig tillväxt och en säkrad framtid i sina naturliga habitat.

Verksamheten kommer att beskrivas närmare på insamlingsstiftelsens hemsida wildhood.org när samarbeten med lokala organisationer, som refereras till ovan, upprättats.

Stiftelsen har upprättat ett Bankgiro och en Swish till vilka bidrag och donationer kan skickas.

För frågor, vänligen kontakta Wildhood Foundations initiativtagare och styrelseordförande Filippa Tarras-Wahlberg filippa[at]wildhood.org eller Styrelseledamot Tom Svensson tom.svensson[at]netatonce.net