Skydd från luften

Flygpatruller används för att i första hand lokalisera var djuren befinner sig. Detta är avgörande för möjligheten att allokera och fokusera markpatrullers arbete till rätt områden i de ofta omfattande vildmarksområdena. Flygplan har på senare tid också fått en mer aggressiv roll, där piloten i reaktiva insatser kallas in för att identifiera och följa misstänkta tjuvjägare från luften så att markpatruller lättare kan göra en arrest.

Flygplanets roll har förändrats i bevarandearbetet. Tidigare användes helikoptrar för övervakning av djuren, men de är kostsamma och klarar inte av att vara i luften under långa områden. Allt eftersom behovet av luftstöd ökade i takt med tjuvjakten, så gjorde också kostnaden för att hålla helikoptern i luften. Det blev uppenbart att en ny lösning var tvungen att komma till stånd.

 

Wildhoods målsättning med stöd till flygpatruller är att:

  • Öka skyddet av hotade arter i speciellt utsatta områden
  • Verka i avskräckande syfte för att hålla tjuvjägare borta från dessa områden
  • Underlätta möjligheten att arrestera misstänkta tjuvjägare

F4R är Wildhoods partner i luften

Wildhoods utvalda flygpartner är Flying 4 Rhino & Conservation Trust har lång erfarenhet av bevarandearbete från luften och har testat och utvärderat många olika flygplan innan valet till slut landade på Bathawk Ultra Light. Ett lokalproducerat flygplan med låg bränsleförbrukning, låg fart, bra synfält och som kan hantera även svårare väderförhållanden i nödsituationer.

De medel som Wildhood samlar in till flygpatruller går oavkortat till F4R:s verksamhet och arbete mot tjuvjakt i det mycket utsatta Greater Kruger-området runt Krugerparken i Sydafrika.

Bathawk för övervakning

Bathawken har blivit förstahandsvalet för bevarandearbete över hela Afrika. I förhållande till andra flygplan har Bathawken många fördelaktiga egenskaper och en relativt låg driftskostnad. De timmar som flygplanet behöver vara i luften dagligen kräver finansiering. Båda för inköp av fler flygplan, men främst för att fylla motorn med bränsle så att flygplanet kan patrullera.

Flying 4 Rhino & Conservation

F4R är en grupp dedikerade människor som erbjuder sin expertis som piloter och naturvårdare för att stödja parkvakternas arbete i Greater Kruger National Park, Sydafrika.

Den typ av flygning som krävs för att utföra uppgiften att lokalisera djur innan tjuvjägarna gör det, liksom att identifiera och följa tjuvjägare från luften, är ett extremt riskabelt uppdrag som kräver en specifik mental träning och ett tillvägagångssätt som skiljer sig mycket från en normalt utbildad pilot. Med andra ord, uppdraget som anti-tjuvjaktspilot är inte för vem som helst!

Fler insatser som Wildhood stödjer

Hundpatruller

Hundar är ett viktigt verktyg och används framgångsrikt i arbetet mot tjuvjakt. Läs mer här!

Parkvakter

Wildhood stödjer Akashinga – världens första fullt beväpnade helt kvinnliga anti-poaching unit. Läs mer här!