Frågor och Svar

Hur stor del av min gåva går till ändamålet?

Wildhood är en liten organisation med stora mål och vi vill att så många kronor som möjligt av de medel som vi samlar in ska gå till arbetet för att skydda vilda djur! Vårt arbete i Sverige finansieras därför av en grupp privata co-founders som gemensamt bidragit till att under 2020 täcka verksamhetens kostnader. Tack vare dessa och våra samarbetspartners som hjälper oss på ideell basis kan vi hålla kostnaderna nere; vi betalar till exempel inget för kontor, telefon, resor, byråtjänster, trycksaker, bokföring, revision eller event. Vi kan garantera att minst 90% av din gåva går till ändamålet, dvs vårt arbete för att skydda vilda djur mot tjuvjakt och illegal handel!