Vilda djur försvinner i snabb takt 

Afrika är hem till flera av de mest ikoniska djurarterna. I många miljoner år har elefanter, noshörningar, lejon och giraffer levt här men idag hotas arterna av utrotning. På bara 40 år har mängden vilda djur på vår planet minskat med 58%. FN bedömer nu hotet mot biologisk mångfald som mer akut än klimatförändringarna. 

Sponsra en parkvakt

Din gåva hjälper oss att skydda större områden och fler vilda djur.

Tjuvjakt är ett av de idag största hoten mot biologisk mångfald och hållbara ekosystem.  Den illegala handeln är en global industri som omsätter miljardbelopp. Efterfrågan på elfenben i Sydostasien är den enskilt största orsaken till den omfattande tjuvjakten på elefanter i Afrika. Elefantpopulationen har minskat dramatiskt under de senaste decennierna, från omkring 1,5 miljoner individer under 1970-talet till mellan 350 – 400 000 individer idag. Handeln med elfenben har hög avkastning och låg risk, och drivs av internationella kriminella nätverk som också handlar med vapen, människor och narkotika. Enligt Interpol är den illegala handeln med vilda djur den fjärde största kriminella verksamheten globalt sett, med en beräknad årlig omsättning på över 20 miljarder dollar.

Vilda djur betraktas som statussymboler vilket driver upp priserna i takt med att utbudet minskar. Jakten sorterar konsekvent ut djuren med de största betarna och hornen eftersom det där finns mest pengar att tjäna. Det har efter årtionden av tjuvjakt påverkat populationerna till den grad att det i vissa områden föds elefanter helt utan betar.

55 ELEFANTER DÖDAS VARJE DAG

Fler än 20000 elefanter dödas årligen i den illegala jakten på elfenben. Betarna smugglas och säljs som statussymboler, görs om till exklusiva ornament eller inredningsdetaljer.

Den första januari 2018 införde Kina, efter internationella påtryckningar, ett historiskt förbud mot den legala handeln med elfenben. I och med det stängdes landets samtliga marknadsplatser och förbudet har givit viss effekt på människors inställning till konsumtion av elfenben. Den inhemska efterfrågan och handeln har minskat men en stor del av handeln har istället blivit illegal och flyttat till grannländer som Thailand och Kambodja. Trots skärpt lagstiftning pågår handeln alltså i fortsatt stor omfattning vilket också innebär att elefanter fortsatt tjuvjagas i Afrika.

Att med kampanjer och utbildning arbeta för att minska efterfrågan är nödvändigt men den omfattande förändring som behöver ske kommer att ta generationer. Om vi inte skyddar de populationer som finns kvar idag riskerar både elefanter, noshörningar och lejon att vara utrotade i det vilda inom vår livstid. I värsta fall om bara 20 år.

NOSHÖRNINGENS HORN VÄRLDENS DYRASTE

Noshörningens horn tros enligt traditionell asiatisk medicin kunna bota en rad sjukdomar som feber, malaria och cancer men också öka potensen hos den som konsumerar det. Den stora efterfrågan i framförallt Vietnam har gjort hornet till världens idag dyraste råvara på den svarta marknaden där det sålts för upp till 100 000 dollar per kilo. I Sydafrikas Kruger National Park, som är hem till en majoritet av Afrikas omkring 20 000 återstående noshörningar, har populationen minskat med 70% på bara ett decennium. Från 10 000 år 2010 till bara 4000 idag. Honorna är extra sårbara eftersom de ofta antingen är dräktiga eller har en liten unge vid sin sida och därför inte rör sig lika fort. Eftersom en noshörningshona beräknas kunna få i genomsnitt 10 ungar under en livstid har detta haft ytterligare negativa konsekvenser för populationerna.

Om Wildhood Foundation

Insamlingsstiftelsen Wildhood Foundation grundades 2016 med syftet att skydda vilda djur mot tjuvjakt och illegal handel. Enligt FN hotas en miljon djur- och växtarter av utrotning och aldrig förr har naturen varit under så stor press som nu. Wildhoods insamling går till av stiftelsen utvalda lokala insatser som på plats i några av södra Afrikas mest drabbade områden försvarar de vilda djuren och deras miljöer. I Wildhoods arbete innefattas också att öka kunskapen om hotet mot vilda djur och deras miljöer samt påverka opinion och lagstiftning genom debatt och policyarbete.

HUR GÖR WILDHOOD SKILLNAD? 

Wildhood stödjer utvalda och av stiftelsen kvalitetssäkrade insatser som på plats i några av södra Afrikas mest drabbade områden skyddar djuren och deras miljöer. Insamlade medel går till rekrytering och utbildning av kvinnliga parkvakter, träning av hundar och stipendier till skolbarn i områden som omger vildmarken. Geografiskt har stiftelsen valt att fokusera på södra Afrika där det finns stora och värdefulla populationer av både noshörning och elefant. Där finns också ett omfattande hot mot arterna. 

Sedan starten 2016 har Wildhood samlat in 12 MKR och bidrar idag till skydd av över 1 000 000 hektar vildmark i Sydafrika och Zimbabwe. Målet är att, i takt med att stiftelsen växer, utöka skyddet av vilda djur både geografiskt och antalet arter som gynnas av arbetet.

De Globala Målen

FN:s 17 Globala Mål är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och hälsosamma ekosystem ligger till grund för många av målen. De stödjer ekonomisk tillväxt, tillhandahåller grunden för livsmedels- och vattensäkerhet och stabiliserar vårt klimat.

I arbetet att bevara ekosystem och biologisk mångfald uppfyller Wildhood Mål 15 som uttryckligen vill ”Vidta omedelbara åtgärder för att stoppa tjuvjakt på och handel med skyddade djur- och växtarter…” samt ”Öka det globala stödet till insatser för att bekämpa tjuvjakt på och illegal handel med skyddade arter, inklusive genom att öka möjligheterna till en hållbar försörjning i lokalsamhällen.”

Genom att sysselsätta kvinnor från fattiga landsbygdssamhällen som parkvakter uppfylls även flera utvecklingsmål. Direkta effekter är minskad fattigdom och hunger (Mål 1 och 2), anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (Mål 8) samt ökad jämställdhet (Mål 5 och 10). Indirekta effekter av kvinnliga parkvakter är att kvinnor tenderar att spendera mer av sin inkomst på sina barns hälsa och utbildning jämfört med män vilket bidrar till Mål 3, 4 och 6. Läs mer om målen här.