Världens första kvinnliga anti-poaching unit

Wildhood Foundation stödjer Akashinga – världens första fullt beväpnade helt kvinnliga anti-poaching unit. En ny och helt unik satsning av International Anti Poaching Foundation där kvinnor för första gången utgör de vilda djurens försvar. Akashingas uppgift är att skydda en av Afrikas största kvarvarande elefantpopulationer i Lower Zambezi Valley, i anslutning till världsarvet Mana Pools, Zimbabwe. Detta är ett kritiskt område som har förlorat 40% av sina elefanter under de senaste 16 åren, främst pga tjuvjakt. Här är elefanterna den svåraste arten att skydda, så genom att skydda dem skyddas alla arter i ekosystemet.

Akashinga anlitar bara kvinnor, och uteslutande från den lokala landsbygden. Projektet prioriterar de mest missgynnade kvinnorna; kvinnor som blivit föräldralösa, kvinnor som fallit offer för missbruk och sexuella övergrepp och kvinnor som har förlorat vårdnaden om sina barn. Genom att hjälpa kvinnorna skyddas inte bara de vilda djuren, denna satsning bidrar också till att bygga ekonomin i samhället vilket på sikt ska minska behovet av tjuvjakt.

En växande statistik tyder på att kvinnor är den enskilt största nyckeln till positiv samhällsutveckling i världen idag. En kvinnlig ranger investerar upp till tre gånger så mycket av sin lön i hushåll och familj jämfört med en manlig ranger. Detta bidrar till att utveckla samhällen på landsbygden, minska fattigdom, ge bättre tillgång till vård och höja utbildningsnivån eftersom barnen går i skolan längre. Ett vinnande koncept för både människor och djur!

Sponsra en parkvakt i ett år

Ett års sponsorskap kostar 48.000 kronor och det inkluderar en parkvakts årslön, mat, sjukvård och mediciner,
driftskostnader för patrullens fordon, kommunikationsutrustning, utbildning och personlig utveckling tex körlektioner.

IAPF är Wildhoods partner i fält

International Anti Poaching Foundation är specialiserade på att skydda hotade arter som elefant och noshörning. Dessa djur är de absolut svåraste att skydda, eftersom tjuvjägare tar till extrema medel för att komma åt dem.

IAPF uppfyller detta specifika ansvar inom sina områden och arbetar tillsammans med partners som specialiserar sig i övriga viktiga komponenter för att bevara den biologiska mångfalden.

Behovet av akuta åtgärder för att skydda vår planets hotade områden och arter är stort. Detta behov måste prioriteras i strävan efter en generation människor som också ger och inte bara tar. Det ökade trycket på och konsumtionen av världens naturtillgångar är helt enkelt inte hållbart. IAPF arbetar för att stoppa den akuta förblödningen av dessa resurser.

Direktverkande anti-poaching är en nödvändig del i ett lyckat bevarandearbete i områden där tjuvjakt utgör ett hot. Utan stöd till parkvakter som dagligen riskerar sina liv för att möta detta behov finns det inte mycket hopp för ett långsiktigt bevarande.

IAPF arbetar med direkta åtgärder som:

  • Träning av parkvakter
  • Säkerhetsplanering och system för informationsutbyte
  • Specialteknik och system för arbetet mot tjuvjakt och illegal handel
  • Inköp och distribution av utrustning i fält

”Parkvakter är det första och sista försvaret av naturen. Möjligheten att stötta dessa modiga hjältar är en stor förmån och jag hoppas att resten av världen vill bli en del av detta viktiga uppdrag. Jag är oerhört stolt över teamet och deras prestation”, säger Damien Mander, grundare av IAPF.

Tjuvjakt och illegal handel med vilda djur

Den illegala handeln med vilda djur är nu en av världens största kriminella verksamheter med koppling till grov organiserad brottslighet och terrorism. Ikoniska arter som elefant och noshörning jagas för värdet av deras betar och horn. Dessa djur är de absolut svåraste att skydda, eftersom tjuvjägare tar till extrema åtgärder för att komma åt dem.

Att genom parkvakter ge djuren ett fysiskt skydd är kärnverksamheten i arbetet mot tjuvjakt. Att jobba som parkvakt är ingen enkel uppgift. Det är ett hårt arbete både fysiskt och mentalt. Parkvakter är ute i fältet i långa perioder, långt bort från sina familjer, och de riskerar sina liv för att skydda djuren. Varje dag. I våra ögon är de planetens hjältar!

Fler insatser som Wildhood stödjer

Hundpatruller

Hundar är ett viktigt verktyg och används framgångsrikt i arbetet mot tjuvjakt. Läs mer här!

Flygpatruller

Flygplan möjliggör bevakning av stora områden och hjälper patruller att snabbt ta sig till rätt plats i bushen. Läs mer här!