Sponsra en hundförare

 

 

Genom att sponsra en hundförare möjliggör du att hundarnas träning kan tillämpas och göra nytta i fält.

 

 

15 000 SEK

SWISH

123 023 00 78

PLUSGIRO

827373-2

Sponsra en hundförare

Att sponsra en hundförare möjliggör att hundarnas träning kan tillämpas och göra nytta i fält. Hundföraren har ett viktigt ansvar i att leda och motivera hunden och ett framgångsrikt arbete bygger på en långsiktigt förtroende mellan hundförare och hund, och det kräver hårt arbete. Wildhood sponsrar fyra parkvakter som genom att nu utbilda sig till hundförare kan ta med sig Wildhoods hundar ut i arbetet i fält. Där de gör skillnad!

För att kunna utbilda parkvakter till hundförare önskar vi en donation på 15 000 SEK per hundförare och år.

1 hundförare: 15 000 kr
2 hundförare: 30 000 kr
3 hundförare: 45 000 kr
4 hundförare: 60 000 kr

Hela donationen går oavkortat till detta specifika ändamål.