Sponsra hundarnas försäkring

 

Nu behöver vi en sponsor – företag eller privat – som hjälper oss att stå för kostnader förknippade med eventuella olycksfall som våra fem modiga hundar kan drabbas av i arbetet.

 

 

 

50 000 SEK

SWISH

123 023 00 78

PLUSGIRO

827373-2

En trygghet för våra hundar

Att jaga tjuvjägare i bushen är ingen dans på rosor! Det är ett utmanande och farligt uppdrag, där inte bara tjuvjägarna utgör ett hot utan också naturen och de vilda djuren med giftiga ormar, farliga insekter, taggiga buskar och vassa snår som några exempel.

Även om säkerhet alltid är högsta prioritet kan en olycka snabbt vara framme. Därför behöver vi en sponsor som hjälper oss att stå för kostnader förknippade med eventuella olycksfall som hundarna kan drabbas av i arbetet. Vi räknar på ett genomsnitt på 10 000 kr per hund så totalt 50 000 kr per år och i bästa fall ingen krona alls.

Donation: ersättning för skador från 0 kr till och med ett maxtak på 50 000 kr för Wildhoods 5 hundar.

Hela donationen går oavkortat till detta specifika ändamål.