Våra företagspartners

Vårt arbete skulle inte vara möjligt utan de företag som med finaniella medel, kunskap och tid hjälper oss att forstätta vår kamp mot tjuvjakt och illegal handel med vilda djur. Vi vill särskilt tacka vår huvudpartner Svenska Postkodstiftelsen vars finansiella stöd möjliggör Wildhoods infrastruktur och administration – så att vi oavkortat kan donera hela vår insamling till arbetet som vi stödjer i fält.