Succeé för våra 55 elefanter

Succeé för våra 55 elefanter

  Vi har haft fantastiska dagar i Kungsträdgården fyllda med besökare som berörts av vårt budskap. Våra 55 elefanter har engagerat både stora & små och med en budget på 0 kr vill vi från djupet av vårt hjärta tacka dem som gjort detta projekt möjligt!  Tack...