Din gåva går till akut skydd
av vilda djur

Ge en gåva Swisha 123 023 0078

Wildhood Foundation skyddar vildmarksområden som är viktiga för den biologiska mångfalden och 1000-tals vilda djur. Insamlingen går till kvinnliga parkvakter och hundar som bevakar dessa områden på plats i södra Afrika. Din gåva hjälper oss att skydda större områden och fler vilda djur!

Du kan också Swisha till 1230230078 eller använda vårt Plusgiro 827373-2

Stöd till lokala 
insatser i fält

Genom din gåva till Wildhood stödjer du utvalda lokala insatser som på plats i några av Afrikas mest drabbade områden skyddar vilda djur och deras miljöer. Sedan 2017 samarbetar vi med Akashinga – världens första kvinnliga parkvatsstyrka som skyddar en av Afrikas sista stora elefantpopulationer. Tack vare Wildhood har projeketet växt från 16 till nu 110 kvinnliga parkvakter. Och vi har bara börjat!

Läs mer.

WILDHOODS HUNDPATRULLER

Hundar har blivit ett framgångsrikt verktyg i kampen mot tjuvjakt eftersom de har förmågan att se, dofta och känna spår som ett människa kan missa. Våra hundar arbetar tillsammans med parkvakter på strategiskt utvalda platser runtom södra Afrika. Målet är att hindra tjuvjägare från att komma in i områden där de vilda djuren lever. Hundarna kan dofta sig till vapen, ammunition, delar från vilda djur eller misstänkta tjuvjägare som gömmer sig i buskarna. De gör parkvaktens arbete både säkrare och mer effektivt!

Läs mer.

Wildhood är beviset på att en liten organisation kan göra stor skillnad. Sedan starten 2016 har vi samlat in över 12 miljoner kronor och idag bidrar vi till skydd av 1 000 000 hektar vildmark i södra Afrika. Tillsammans med våra givare och partners skapar vi en värld där noshörningar, lejon och elefanter finns kvar i det vilda för kommande generationer!

Filippa Tarras-Wahlberg

Grundare av Wildhood Foundation

Om Wildhood Foundation

Insamlingsstiftelsen Wildhood Foundation grundades 2016 med syftet att skydda vild djur mot tjuvjakt och illegal handel. Enligt FN hotas en miljon djur- och växtarter av utrotning och aldrig förr har naturen varit under så stor press som nu. Wildhoods insamling går till utvalda lokala insatser som på plats i några av Afrikas mest drabbade områden försvarar de vilda djuren och deras miljöer. Din gåva hjälper oss att skydda större områden och fler vilda djur!

 

VÅRT ARBETE GÅR UT PÅ ATT:

  • Möjliggöra insatser som skyddar vilda djur mot tjuvjakt och illegal handel
  • Öka kunskapen om hotet mot vilda djur och deras miljöer
  • Påverka opinion och lagstiftning genom debatt och policyarbete

Globala målen

I arbetet att bevara ekosystem och biologisk mångfald uppfyller Wildhood FN:s Globala Hållbarhetsmål 15 som vill “Vidta omedelbara åtgärder för att stoppa tjuvjakt på och handel med skyddade djur- och växtarter…” samt ”Öka det globala stödet till insatser för att bekämpa tjuvjakt på och illegal handel med skyddade arter, inklusive genom att öka möjligheterna till en hållbar försörjning i lokalsamhällen.”

Genom att sysselsätta kvinnor från fattiga landsbygdssamhällen uppfylls även flera utvecklingsmål. Direkta effekter är minskad fattigdom och hunger (Mål 1 och 2), anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (Mål 8) samt ökad jämställdhet (Mål 5 och 10).

SÅ HÄR ANVÄNDS DIN GÅVA:

  • 85% skydd av vilda djur
  • 15% insamlings- och administrationskostnader

Wildhood är en liten och effektiv insamlingsstiftelse. Tack vare samarbeten med företag som hjälper oss med ideella tjänster kan vi hålla kostnaderna för verksamheten nere med målsättningen att så många kronor som möjligt ska gå till skyddet av vilda djur. Vårt mål är att max 15% av insamlade medel ska användas till insamlings- och administrationskostnader*. Under 2021 gick 5,5% av insamlade medel till kostnader förknippade med insamling och administration.

*Enligt stiftelselagen får dessa uppgå till max 25% 

Läs mer om Wildhood