”För oss är en värld utan noshörningar och elefanter inte ett alternativ”

Team Wildhood

Om Wildhood Foundation

Varje dag dödas 55 elefanter för sina betar.

Insamlingsstiftelsen Wildhood Foundation grundades 2016 som en reaktion mot den omfattande tjuvjakten och illegala handeln med vilda djur. Enligt FN hotas en miljon växt- och djurarter av utrotning och aldrig förr har naturen varit under så stor press som nu. Wildhoods syfte är att bidra till ett effektivt skydd av hotade arter och vildmarksområden. Insamlade medel går till utvalda lokala insatser som på plats i några av Afrikas mest utsatta områden försvarar de vilda djuren och deras miljöer. 

WILDHOODS ARBETE GÅR UT PÅ ATT:

• Möjliggöra insatser som på plats i Afrika skyddar vilda djur
• Öka kunskapen om hotet mot vilda djur och deras miljöer
• Påverka opinion och lagstiftning genom debatt och policyarbete

Noshörningens horn är världens mest exklusiva material, på den svarta marknaden dyrare än både kokain och guld.

WILDHOOD FINANSIERAR:

• Utbildning och bemanning av kvinnliga parkvakter
• Löner, uniformer och utrustning till kvinnliga parkvakter
• Hundar som tränas för att hitta djurdelar, vapen och ammunition
• Stipendier till skolbarn i områden som omger vildmarken

Wildhood har sedan start samlat in mer än 14 miljoner kronor och bidrar idag till skydd av 1 000 000 hektar vildmark i Sydafrika och Zimbabwe. Arbetet sysselsätter 245 kvinnliga parkvakter och gynnar över 300 hushåll med 726 barn i skolålder. I de områden som Wildhood skyddar har populationerna av vilda djur på fyra år ökat med 400% och tjuvjakten minskat med 80%. 

Wildhood är beviset på att en liten organisation kan göra stor skillnad. Idag bidrar vi till skydd av 1 miljon hektar vildmark i södra Afrika. Tillsammans med våra givare och partners skapar vi en värld där noshörningar, lejon och elefanter finns kvar i det vilda för kommande generationer!

Filippa Tarras-Wahlberg

Grundare av Wildhood Foundation

Team Wildhood

Vår Verksamhetschef arbetar på heltid med insamling och kunskapsspridning. Resterande resurser, såväl styrelse som rådgivare, stöttar Wildhood ideellt.  

Filippa Tarras-Wahlberg

Grundare & Verksamhetschef 
filippa@wildhood.org

 

Ola Johannesson

Wildhood Styrelseordförande

Christina Gyllenhammar

Wildhood Partnerships
christina@wildhood.org

Vilma Lindvall

Wildhood Social Media
vilma@wildhood.org

Leni Ekendahl

Wildhood Adviser

Konrad Bergström

Wildhood Adviser

Helena Thybell

Wildhood Styrelseledamot

Johan Carrick

Wildhood Adviser

Louisa Tarras-Wahlberg

Wildhood Styrelseledamot

Caroline Åkerman

Wildhood Styrelseledamot

Jimmy Jillefors

Wildhood Bokföring & Ekonomi

Bernice Glimberg

Wildhood Styrelseledamot

De Globala Målen

FN:s 17 Globala Mål är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och hälsosamma ekosystem ligger till grund för många av målen. De stödjer ekonomisk tillväxt, tillhandahåller grunden för livsmedels- och vattensäkerhet och stabiliserar vårt klimat.

I arbetet att bevara och återställa biologisk mångfald och hållbara ekosystem uppfyller vi Mål 15 som uttryckligen vill ”Vidta omedelbara åtgärder för att stoppa tjuvjakt på och handel med skyddade djur- och växtarter…” samt ”Öka det globala stödet till insatser för att bekämpa tjuvjakt på och illegal handel med skyddade arter, genom att bland annat öka möjligheterna till en hållbar försörjning i lokalsamhällen.”

Genom att sysselsätta kvinnor från fattiga landsbygdssamhällen som parkvakter uppfylls även flera utvecklingsmål. Direkta effekter är minskad fattigdom och hunger (Mål 1 och 2), anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (Mål 8) samt ökad jämställdhet (Mål 5 och 10). Indirekta effekter av kvinnliga parkvakter är att kvinnor tenderar att spendera mer av sin inkomst på sina barns hälsa och utbildning jämfört med män vilket bidrar till Mål 3, 4 och 6. Totalt bidrar Wildhoods arbete till 9 av FN:s 17 Globala Mål. 

DET HÄR ÄR EFFEKTEN AV VÅRT ARBETE:

  • Skydd av ekosystem och biologisk mångfald
  • Skydd av hav och marina resurser
  • Minskad fattigdom och hunger
  • Höjd utbildningsnivå och fler barn i skolan
  • Ökad jämställdhet
  • Snabbare ekonomisk tillväxt
  • Bekämpande av klimatförändringar