”För oss är en värld utan noshörningar och elefanter inte ett alternativ”

Team Wildhood

Om Wildhood Foundation

Varje dag dödas 55 elefanter för sina betar.

Insamlingsstiftelsen Wildhood Foundation grundades 2016 som en reaktion mot den omfattande tjuvjakten och illegala handeln med vilda djur. Enligt FN hotas en miljon växt- och djurarter av utrotning och aldrig förr har naturen varit under så stor press som nu. Wildhoods syfte är att bidra till ett effektivt skydd av hotade arter och en minskad tjuvjakt. Insamlade medel går till utvalda lokala insatser som på plats i några av Afrikas mest utsatta områden försvarar de vilda djuren och deras miljöer. 

WILDHOODS ARBETE GÅR UT PÅ ATT:

• Möjliggöra insatser som på plats i Afrika skyddar vilda djur
• Öka kunskapen om hotet mot vilda djur och deras miljöer
• Påverka opinion och lagstiftning genom debatt och policyarbete

Noshörningens horn är världens mest exklusiva material, på den svarta marknaden dyrare än både kokain och guld.

WILDHOOD FINANSIERAR:

• Utbildning och bemanning av kvinnliga parkvakter
• Löner, uniformer och utrustning till kvinnliga parkvakter
• Hundar som tränas för att hitta djurdelar, vapen och ammunition
• Stipendier till skolbarn i områden som omger vildmarken

Wildhood har sedan start samlat in mer än 13 miljoner kronor och bidrar idag till skydd av 1 000 000 hektar vildmark i Sydafrika och Zimbabwe. Arbetet sysselsätter 175 kvinnliga parkvakter och gynnar 242 hushåll med 726 barn i skolålder. I de områden som Wildhood skyddar har populationerna av vilda djur ökat med 400% och tjuvjakten minskat med 80%. 

Wildhood är beviset på att en liten organisation kan göra stor skillnad. Sedan starten 2016 har vi samlat in över 13 miljoner kronor och idag bidrar vi till skydd av 1 000 000 hektar vildmark i södra Afrika. Tillsammans med våra givare och partners skapar vi en värld där noshörningar, lejon och elefanter finns kvar i det vilda för kommande generationer!

Filippa Tarras-Wahlberg

Grundare av Wildhood Foundation

Team Wildhood

Vår Verksamhetschef arbetar på heltid med insamling och kunskapsspridning. Resterande resurser, såväl styrelse som rådgivare, stöttar Wildhood ideellt.  

Filippa Tarras-Wahlberg

Filippa Tarras-Wahlberg

Grundare & Verksamhetschef 
filippa@wildhood.org

Praktikant

Praktikant

Är du vår nästa praktikant? 
Mejla team@wildhood.org 

Ola Johannesson

Ola Johannesson

Styrelseordförande Wildhood
Stiftelse & Filantropikonsult

 

Helena Thybell

Helena Thybell

Styrelseledamot Wildhood
Generalsekreterare Rädda Barnen

Leni Ekendahl

Leni Ekendahl

Wildhood Adviser
Injecta Impact Investments 

Konrad Bergström

Konrad Bergström

Wildhood Adviser
Grundare X Shore   

Johan Carrick

Johan Carrick

Wildhood Adviser
Sälj & Marknadschef Werlabs

Bernice Glimberg

Bernice Glimberg

Styrelseledamot Wildhood
Grundare Liked 

Louisa Tarras-Wahlberg

Louisa Tarras-Wahlberg

Styrelseledamot Wildhood
Analytiker Svenska Polisen

Caroline Åkerman

Caroline Åkerman

Styrelseledamot Wildhood
CFO Vargas Holding AB

Jimmy Jillefors

Jimmy Jillefors

Bokföring Wildhood
Revisor Riksrevisionen

Christina Geijer

Christina Geijer

Wildhood Policy Adviser
PhD Wildlife Conservation 

Årsrapporter

Årsrapport

Årsrapport 2020

Årsrapport 2019

Årsrapport 2018

De Globala Målen

FN:s 17 Globala Mål är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och hälsosamma ekosystem ligger till grund för många av målen. De stödjer ekonomisk tillväxt, tillhandahåller grunden för livsmedels- och vattensäkerhet och stabiliserar vårt klimat.

I arbetet att bevara biologisk mångfald och hållbara ekosystem uppfyller vi Mål 15 som uttryckligen vill ”Vidta omedelbara åtgärder för att stoppa tjuvjakt på och handel med skyddade djur- och växtarter…” samt ”Öka det globala stödet till insatser för att bekämpa tjuvjakt på och illegal handel med skyddade arter, inklusive genom att öka möjligheterna till en hållbar försörjning i lokalsamhällen.”

Genom att sysselsätta kvinnor från fattiga landsbygdssamhällen som parkvakter uppfylls även flera utvecklingsmål. Direkta effekter är minskad fattigdom och hunger (Mål 1 och 2), anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (Mål 8) samt ökad jämställdhet (Mål 5 och 10). Indirekta effekter av kvinnliga parkvakter är att kvinnor tenderar att spendera mer av sin inkomst på sina barns hälsa och utbildning jämfört med män vilket bidrar till Mål 3, 4 och 6. Här kan du läsa mer om de Globala Målen.