55 elefanter dödas varje dag

Tillsammans kan vi sätta stopp för det. För 50 kr skyddar du 1 hektar vildmark i ett av Afrikas mest artrika ekosystem.

Ge en gåva

Wildhood Foundation skyddar vildmarksområden som är avgörande för den biologiska mångfalden och 1000-tals arter vilda djur. Vi finansierar utbildning och sysselsättning av parkvakter som bevakar djuren och naturen på plats i södra Afrika. För 50 kr skyddar du 1 hektar vildmark från tjuvjakt och exploatering i ett år.

Kvinnliga parkvakter

 

Genom Wildhood stödjer du Akashinga; världens första kvinnliga parkvaktsstyrka som skyddar en av Afrikas sista stora elefantpopulationer. Sedan Akashinga började patrullera i Zambezidalen, ZImbabwe, har tjuvjakten i området minskat med 80% och elefanterna har återvänt till områden som de tidigare jagats i och flytt ifrån. Akashinga startade med 16 kvinnliga parkvakter 2017 och idag sysselsätter vi 245 kvinnor som skyddar 3 miljoner hektar vildmark. Målet är att 1000 kvinnor ska vara i arbete 2026. Med din hjälp kan det bli verklighet!

Läs mer!