55 elefanter dödas varje dag

Tjuvjakt och illegal handel är det största hotet mot elefanter idag. Hjälp oss att skydda fler elefanter och större områden i några av vår planets mest artrika ekosystem.

Ge en gåva

Varje dag dödas 55 elefanter i den illegala jakten på elfenben. Fortsätter det så riskerar arten att utrotas i det vilda. Det får stora negativa konsekvenser för den biologiska mångfalden. Vår insamling går till rekrytering och utbildning av parkvakter som på plats i södra Afrika försvarar de vilda djuren mot tjuvjägare men också till utbildande insatser mot skolbarn. Din gåva hjälper oss att skydda större områden och fler vilda djur!

 Kvinnliga parkvakter

 

Vi är stolt partner till Akashinga – världens första helt kvinnliga parkvaktsstyrka. Kvinnornas uppdrag är att skydda en av Afrikas sista stora elefantpopulationer i Zambezidalen, ett område som drabbats hårt av tjuvjakt under de senaste decennierna. Sedan kvinnorna började patrullera här har tjuvjakten minskat med 80% och elefanterna har börjat komma tillbaka. Ett fantastiskt kvitto på att naturen kan återhämta sig samtidigt som fler kvinnor får sysselsättning! Projektet startade med 16 parkvakter 2017 och idag är 110 kvinnor i arbete. Målet är en armé av 1000 kvinnor år 2026. Med din hjälp kan det bli verklighet!

Läs mer!