55 elefanter dödas varje dag

Tillsammans kan vi sätta stopp för det. För 50 kr skyddar du 1 hektar vildmark i ett av Afrikas mest artrika ekosystem.

Ge en gåva

Wildhood Foundation skyddar vildmarksområden som är avgörande för den biologiska mångfalden och 1000-tals vilda djur. Vi finansierar rekrytering och utbildning av parkvakter som på plats i södra Afrika bevakar djuren och naturen. För 50 kr skyddar du 1 hektar vildmark från tjuvjakt och exploatering i ett år.

Kvinnliga parkvakter

 

Genom Wildhood stödjer du Akashinga – världens första kvinnliga parkvaktsstyrka som skyddar en av Afrikas sista stora elefantpopulationer. Sedan Akashinga började patrullera i Zambezidalen har tjuvjakten minskat med 80% och elefanterna börjat återvända till områden som de tidigare flytt ifrån. Idag sysselsätter vi 128 parkvakter som skyddar en halv miljon hektar vildmark. Målet är att 1000 kvinnor ska vara i arbete 2026. Med din hjälp kan det bli verklighet!

Läs mer!