55 elefanter dödas varje dag

Tjuvjakt och illegal handel är det största hotet mot elefanter idag. Med din hjälp kan vi skydda fler elefanter och större områden i några av Afrikas mest artrika ekosystem.

Ge en gåva

Wildhood Foundation skyddar vildmarksområden som är viktiga för den biologiska mångfalden och 1000-tals vilda djur. Vår insamling går till kvinnliga parkvakter och hundar som på plats i södra Afrika bevakar dessa områden. Din gåva hjälper oss att skydda större områden och fler vilda djur!

 Kvinnliga parkvakter

 

Vi samarbetar med Akashinga – världens första helt kvinnliga parkvaktsstyrka. Kvinnornas uppdrag är att skydda en av Afrikas sista stora elefantpopulationer i Zambezidalen, ett område som drabbats hårt av tjuvjakt under de senaste decennierna. Sedan kvinnorna började skydda djuren har tjuvjakten minskat med 80% och elefanterna börjat komma tillbaka. Projektet startade med 16 parkvakter 2017 och sysselsätter idag 120 kvinnor. Målet är en armé av 1000 kvinnor år 2026. Med din hjälp kan det bli verklighet!

Läs mer!