55 elefanter dödas varje dag

Wildhood Foundation arbetar för att skydda elefanter och andra hotade arter mot tjuvjakt och illegal handel. Vår insamling går till utvalda lokala insatser som parkvakter och spårhundar på plats i södra Afrika. 

Ge en gåva

Vilda djur drabbas hårt av Coronakrisen

Till följd av Covid-19 ser vi förödande konsekvenser för vilda djur. När turism helt försvunnit som inkomstkälla i Afrikanska länder har också avgörande finansiering till skydd av vilda djur försvunnit. Parkvakter sägs upp och värdefulla miljöer blir tillgängliga för en ökad tjuvjakt. Stöd vår insamling för att bekämpa den ökade tjuvjakten med en gåva och läs mer om arbetet här.

Kvinnliga parkvakter

 

Wildhood Foundation stödjer Akashinga – världens första fullt beväpnade kvinnliga parkvaktsstyrka. Deras uppdrag är att skydda en av Afrikas sista stora elefantpopulationer i Zambezidalen, Zimbabwe. Ett område som drabbats hårt av tjuvjakt under det senaste decenniet. Sedan Akashinga började patrullera i området har tjuvjakten minskat med 80%. Idag sysselsätter vi 110 parkvakter och målet är en armé av 1000 kvinnor år 2026. Med din hjälp kan det bli verklighet!

 

Stöd vårt arbete här!