55 elefanter dödas varje dag

Wildhood Foundation arbetar för att skydda elefanter och andra hotade arter mot tjuvjakt och illegal handel. 

Ge en gåva

Vilda djur drabbas hårt av Coronakrisen

Till följd av Covid-19 ser vi förödande konsekvenser för vilda djur. När turism helt försvunnit som inkomstkälla i afrikanska länder har avgörande finansiering till skydd av vilda djur försvunnit. Parkvakter tvingas lämna och värdefulla miljöer blir tillgängliga för en ökad tjuvjakt. Stöd vår insamling för att bekämpa den ökade tjuvjakten och läs mer här.

Kvinnliga parkvakter

 

Wildhood stödjer Akashinga – världens första helt kvinnliga parkvaktsstyrka. Kvinnornas uppdrag är att skydda en av Afrikas sista elefantpopulationer i Zambezidalen, Zimbabwe. Ett område som drabbats hårt av tjuvjakt under det senaste decenniet. Sedan Akashinga började patrullera här har tjuvjakten minskat med 80%. Projektet startade med 16 parkvakter 2017 och sysselsätter idag 110 kvinnor. Målet är en armé av 1000 kvinnor år 2026. Med din hjälp kan det bli verklighet!

Läs mer här!