Kvinnliga parkvakter

Wildhood samarbetar med Akashinga, ett unikt projekt som sätter kvinnors möjlighet till sysseslättning i centrum för ett effektivt skydd av storskaliga vildmarksomården i södra Afrika. 

Stöd Akashinga

En parkvakt behöver lön, uniform, boots, fältutrustning och mat. För 50 kr skyddar du 1 hektar vildmark.

Akashinga betyder ”de modiga” och det är precis vad dessa kvinnor är. Projektet, som sysselsätter kvinnor som parkvakter på den afrikanska landsbygden, har sedan starten 2017 lett till en rad fantastiska resultat. I Zambezidalen, som tillhör ett av Afrikas mest unika ekosystem, har kvinnornas arbete på fyra år bidragit till en 80% minskad tjuvjakt samtidigt som populationerna av vilda djur har ökat med 400%. Sysselsättningen av kvinnor har därtill givit positiva effekter i lokala samhällen där jämställdheten ökat, våldet minskat och fler barn får gå i skolan. 

Akashinga började med att skydda elefanterna i Zambezidalen där en av kontinentens sista stora populationer lever. Arbetet har nu vuxit till skydd av över 3 miljoner hektar vildmark i Zimbabwe, Botswana och Mocambique. Vi startade med 16 kvinnor och idag sysselsätter vi 245 kvinnor i utbildning eller arbete. Målet är att 1000 kvinnor vara i arbete år 2026 och med din hjälp kan det bli verklighet.

UTESLUTANDE KVINNOR

Projektet Akashinga rekryterar från den lokala landsbygden, en helt ny strategi för bevarandearbete där kvinnor för första gången ges fullt mandat att utföra parkvaktsyrket på samma sätt som män. Genom att ge kvinnor möjligheten till sysselsättning och därmed egen försörjning bidrar detta projekt till att stärka kvinnors status i fattiga landsbygdssamhällen, bekämpa fattigdom och våld.

Forskning från bl.a. UN Women pekar på att kvinnor är den enskilt största nyckeln till positiv samhällsutveckling i världen idag. Det beror på att en kvinna investerar upp till tre gånger så mycket av sin inkomst i hushållet och på sina barns hälsa och utbildning jämfört med en man vilket bidrar till en snabbare utveckling av samhällen på den afrikanska landsbygden. Ett vinnande koncept för både människor, djur och miljö!

Vår lokala partner

Med stor framgång har vi tillsammans med vår lokala partnerorganisation International Anti-Poaching Foundation under de senaste åren lanserat och etablerat en helt ny strategi för bevarandearbete där kvinnors möjlighet till sysselsättning kombineras med ett effektivt skydd av djur och natur. Målsättningen är att skapa ekologisk stabilitet och långsiktigt skydd av storskaliga vildmarksområden genom stöd till och uppbyggnad av lokala samhällen.

IAPF har gedigen och mångårig kunskap om ett effektivt arbete mot tjuvjakt och annan illegal exploatering av naturen. Målet är att skydda de mest utsatta arterna som elefant, noshörning, lejon och myrkotte som är attraktiva byten i den illegala handeln med djurdelar. I detta arbetar IAPF tillsammans med lokala myndigheter, polis och andra aktörer för att på plats i södra Afrika stoppa och förebygga brottslighet kopplad till vilda djur och natur. Behovet av akuta åtgärder för att bevara biologisk mångfald och vår planets känsliga ekosystem är stort. Det ökade trycket på världens naturtillgångar är inte hållbart och Wildhood samarbetar med IAPF i kampen för att stoppa utrotningen av djur och naturområden.

Detta går vår insamling till:

  • Rekrytering, utbildning och sysselsättning av parkvakter
  • Inköp av uniformer, boots och fältutrustning
  • Förebyggande åtgärder för att stoppa nätverken som handlar med vilda djur
  • Samarbete med lokala samhällen som omger vildmarksområden

Effekten av kvinnor 

Wildhoods arbete syftar till att bevara biologisk mångfald, djur och natur men genom att sysselsätta kvinnor från fattiga landsbygdssamhällen uppfylls också flera sociala utvecklingsmål. Totalt bidrar vårt arbete till 9 av FN:s 17 Globala Mål för hållbar utveckling. 

Att ge lön till en kvinna bidrar till en snabbare utveckling i byar på landsbygden och direkta effekter är minskad fattigdom och hunger (Mål 1 och 2), anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (Mål 8) samt ökad jämställdhet (Mål 5 och 10). Indirekta effekter av kvinnliga parkvakter är att kvinnor tenderar att spendera mer av sin inkomst på sina barns hälsa och utbildning jämfört med män vilket bidrar till Mål 3, 4 och 6.