Nästa generations djur- och naturhjältar

Kunskap och utbildning är ett av de viktigaste verktygen i det förebyggande arbetet för att skydda vilda djur och natur. Tyvärr får många barn i samhällen på den afrikanska landsbygden inte tillgång till utbildning eftersom familjerna inte har råd med skolavgiften. Därför lanserar vi under 2021 stipendier till 120 barn i 13 skolor i områden som omger vildmarken där de kvinnliga parkvakterna arbetar.

Stipendier till skolbarn

Ett stipendium kostar 1700 kr per barn och räcker till ett års skolavgift, skoluniform, böcker, anteckningsblock, pennor och en utflykt till vildmarken.

De kvinnliga parkvakterna är förebilder för en hel generation barn och ungdomar som växer upp med en vilja att skydda djur och natur. Kvinnorna är kontinuerligt ute i skolor och berättar om sitt arbete och nu tar vi utbildningen till nästa nivå genom att lansera ett stipendium till skolbarn. Vi ser utbildning som ett av de mest effektiva verktygen i arbetet för att skydda djur och natur men många barn berövas denna möjlighet då kostnaden för skolavgiften är för hög. Genom våra stipendier vill vi under 2021 starta en rörelse där barn och ungdomar genom ökad kunskap och förståelse för djuren och naturen i sitt närområde kan utveckla en kärlek till det vilda och uppskatta värdet av miljön de har runtomkring sig. För morgondagens planet!

BEVARANDEPROGRAM

Det här projektet har två huvudsakliga mål; för det första ska stipendierna hjälpa till att betala skolavgifterna, skoluniformer och skolmaterial för 120 utvalda elever i 13 skolor som ligger i vildmarksområdets närhet. För det andra ska skolorna i utbyte mot dessa stipendier åta sig att införa ett permanent  bevarandeprogram i utbildning med aktiviteter både i och utanför skolorna. Syftet är att alla barnen ska bli ambassadörer för arbetet att skydda vilda djur och natur. Nästa generations djur- och naturhjältar!

En växande statistik från bl.a. UN Women tyder på att kvinnor är den enskilt största nyckeln till positiv samhällsutveckling i världen idag. En kvinna investerar upp till tre gånger så mycket av sin inkomst i hushållet och på sina barns hälsa och utbildning jämfört med en man vilket bidrar till en snabbare utveckling av samhällen på den Afrikanska landsbygden. Ett vinnande koncept för både människor, djur och miljö!