Nästa generations djur- och naturhjältar

Kunskap och utbildning är ett av de viktigaste verktygen i det förebyggande arbetet för att skydda vilda djur och natur. Därför lanserade vi under 2021 en särskild satsning på skolstipendier till barn i byar som omger vildmarken där våra parkvakter arbetar.

Stipendier till skolbarn

Ett stipendium kostar 1800 kr och bekostar ett års skolavgift, skoluniform, böcker, anteckningsblock, pennor och studiebesök i vildmarken.

De kvinnliga parkvakterna är förebilder för en hel generation barn och ungdomar som växer upp med en vilja att skydda djur och natur. Kvinnorna är ofta ute i skolor och berättar om sitt arbete och nu tar vi utbildningen till nästa nivå genom att lansera ett stipendium till skolbarn. Vi ser utbildning som ett av de viktigaste verktygen i det förebyggande arbetet för att skydda vilda djur och natur. Många barn berövas tyvärr denna möjlighet då kostnaden för skolavgiften är för hög för att familjerna ska ha råd att låta alla barn gå i skolan och oftast väljs flickorna bort till förmån för hushållsarbete. Genom våra skolstipendier vill vi bidra till att barn och ungdomar, genom ökad kunskap och förståelse för djuren och naturen i sitt närområde, kan utveckla en kärlek till det vilda och uppskatta värdet av miljön de har runtomkring sig. Under 2022 har våra stipendier möjliggjort för 200 barn att gå i skolan och vi hoppas kunna dubbla antalet till 2023. 

BEVARANDEPROGRAM

Det här projektet har två huvudsakliga mål; för det första ska stipendierna hjälpa till att betala skolavgifterna, skoluniformer och skolmaterial för elever i 14 skolor som gränsar till de vildmarksområden som vi skyddar. För det andra ska skolorna införa ett bevarandeprogram i undervisningen för alla elever och klasser. Syftet är att barnen ska bli ambassadörer för arbetet att skydda vilda djur och natur. Nästa generations djur- och naturhjältar!

Forskning från bl.a. UN Women tyder på att kvinnor är den enskilt största nyckeln till positiv samhällsutveckling i världen idag. Det beror på att en kvinna investerar upp till tre gånger så mycket av sin inkomst i hushållet och på sina barns hälsa och utbildning jämfört med en man vilket bidrar till en snabbare ekonomisk tillväxt i fattiga samhällen på den Afrikanska landsbygden, minskat våld och att fler barn får gå i skolan. Ett vinnande koncept för både människor, djur och miljö!