Wildhoods hundar

Hundar har blivit ett framgångsrikt hjälpmedel i kampen mot tjuvjakt. För att skydda vilda djur är förebyggande åtgärder avgörande och målet är att hindra tjuvjägare från att komma in i områden där djuren lever. Med hjälp av en hund som kan sniffa sig till vapen och ammunition som smugglas in i vildmarksområden blir parkvaktens arbete både säkrare och mer effektivt.

Första Hjälpen-kit

Vi behöver fler Första Hjälpen-kit för våra hundar! De innehåller utrustning för att stoppa blödning, smärta, feber, allergier, förgiftning, uttorkning och illamående. Ett kit kostar 600 kr.

För att bekämpa tjuvjakt används hundar inom tre områden: för att patrullera, för att sniffa rätt på illegala vapen eller djurdelar och för att spåra misstänkta tjuvägare.

Patrullhundar följer med sina hundförare för att till fots i vildmarken hitta snaror som tjuvjägare placerat i buskar och träd, för att hitta tjuvjagade eller skadade djur och för att identifiera spår av misstänkt aktivitet kopplad till tjuvjakt. Patrullhundar hjälper också parkvakter att upptäcka ljud eller rörelser från potentiella hot, tex misstänkta tjuvjägare som gömmer sig i buskarna. Hundpatruller verkar också i avskräckande syfte för att göra omgivningen medveten om att hundar används i området.

Sniffhundar är tränade i att lukta sig till specifika dofter till exempel vapen, ammunition eller djurdelar såsom noshörningshorn, elfenben eller skal från myrkottar. Här gör hundar stor skillnad vid vildmarksområdens in- och utfarter där misstänkta bilar och personer passerar och kan genomsökas i förebyggande syfte. Sniffhundar kan också användas för att genomsöka platser där man misstänker att någon har gömt illegala föremål.

Spårhundar används för att hjälpa parkvakter att både identifiera och följa doft av människor eller djur i vildmarken. De kan följa efter misstänkta spår långa distanser och möjliggör en betydligt snabbare spårning jämfört med den visuella som parkvakter kan göra utan en hund. Detta ökar chanserna att hinna ikapp och fånga misstänkta tjuvjägare. Hundar kan också spåra noshörningar eller andra vilda djur för att möjliggöra en mer effektiv övervakning men också hitta djur som skadats och behöver veterinärvård.

VÅRA HUNDAR

Wildhood har fem hundar som är utplacerade på strategiska ”hotspots” i södra Afrika. Bandit, Kali, Chiwa, Zigge och Taku är raserna Belgian Malanois och Dutch Shepherd som både behöver och gillar att arbeta för att må bra. Eftersom hundar är ett levande material krävs kontinuerlig träning och uppföljning och Wildhoods insamling finansierar hundarnas mat, träning och utrustning så att de kan fortsätta arbeta och utvecklas inom sina respektive områden.

Vår lokala partner

Vår lokala partner i hundprojektet är Kilo9 Academy, en grupp dedikerade hundtränare som har sin bas i Eastern Cape, Sydafrika. Wildhood har samarbetat med Kilo9 Academy sedan 2017 och möjliggjort uppbyggnaden av kenneln och träningen av hundar med syftet att bidra till bevarande av vilda djur. Wildhood står bakom Kilo9 Academys djurvänliga träningsmetoder där hundens intresse, personlighet och potential alltid sätts i första rummet. Målsättningen med arbetet är att effektivisera skyddet av vilda djur i områden där hotet från tjuvjägare är stort. Våra hundar ska älska att följa med parkvakterna ut i fält, söka igenom bilar och jaga misstänkta tjuvjägare. Utan en genuin passion från både hundförare och hund är arbetet inte långsiktigt hållbart. För hundar som inte vill eller gillar att arbeta hittar vi hem där hunden bara får vara hund.

Hundarnas önskelista

  • Första Hjälpen-kit
  • Mat & tuggleksaker
  • Koppel, sele & halsband
  • Träningsutrustning
  • Borstar
  • Fästing & lusmedel
  • Mediciner & veterinärvård
  • Sängar & sovkuddar
  • Försäkring