Skydda vilda djur!

Ge en månadsgåva

Som månadsgivare hjälper du oss att arbeta för ett långsiktigt skydd av vildmarksområden och 1000-tals arter av vilda djur i södra Afrika. Din månadsgåva är ovärderlig för oss!  

Hit går din gåva  

Din månadsgåva hjälper oss att skydda större områden och fler vilda djur på plats i södra Afrika. Som Wildhood Vän stödjer du Akashinga; världens första kvinnliga parkvaktsstyrka som bekämpar tjuvjägarna i Zambezidalen. På fem år har Akashinga vuxit från 16 till 274 parkvakter. Under denna period har tjuvjakten i området som kvinnorna skyddar minskat med 80% och populationerna av vilda djur ökat med 400%. Vårt mål är att 1000 parkvakter ska vara i arbete för att skydda 4 miljoner hektar vildmark år 2026. Med din hjälp kan det bli verklighet!

Se filmen om Akashinga.

OMRÅDET VI SKYDDAR

Tillsammans med vår lokala partnerorganisation skyddar vi över en halv miljon hektar vildmark i Zambezidalen – ett av södra Afrikas viktigaste och mest artrika ekosystem. Här bor en av kontinentens sista stora elefantpopulationer tillsammans med ytterligare 200 arter däggdjur, 700 fågelarter, 1100 fjärilsarter, 300 reptilarter, 150 fiskarter och mer än 7000 arter av växter och träd.  Områdets många vattendrag och kanaler som mynnar ut i Zambezifloden gör bevarandet av dessa livsmiljöer holistiskt. 

SÅ HÄR ANVÄNDS DIN GÅVA:

  • Minst 85% skydd av vilda djur
  • Max 15% insamlings- och administrationskostnader

Wildhood är en liten och effektiv insamlingsstiftelse. Tack vare samarbeten med företag som hjälper oss med ideella tjänster kan vi hålla kostnaderna för verksamheten nere med målsättningen att så många kronor som möjligt ska gå till ändamålet att skydda vilda djur. Vårt mål är att max 15% av insamlade medel ska användas till insamlings- och administrationskostnader*.

*Enligt stiftelselagen får dessa uppgå till max 25% 

Läs mer om Wildhood.