Ett litet bidrag gör stor skillnad

Ge en gåva

Du kan också Swisha till 1230230078 eller använda vårt Plusgiro 827373-2

Området vi skyddar

Tillsammans med lokala partnerorganisationer skyddar vi över en halv miljon hektar vildmark i Zambezidalen; ett av södra Afrikas viktigaste och mest artrika ekosystem. Här bor en av kontinentens sista stora elefantpopulationer tillsammans med ytterligare 200 arter däggdjur, 700 fågelarter, 1100 fjärilsarter, 300 reptilarter, 150 fiskarter och mer än 7000 arter av växter och träd. Områdets många vattendrag och kanaler som mynnar ut i Zambezifloden gör bevarandet av dessa livsmiljöer kritiskt. 

DIN GÅVA HJÄLPER OSS ATT:

  • Rekrytera och utbilda fler parkvakter
  • Investera i bättre utrustning
  • Skydda större områden och fler vilda djur

Vill du hjälpa oss att arbeta långsiktigt för djuren och naturen? Ge en månadsgåva.

Insatser i fält

Genom din gåva till Wildhood stödjer du utvalda lokala insatser som på plats i några av Afrikas mest drabbade områden skyddar vilda djur och deras miljöer. Sedan 2017 samarbetar vi med Akashinga – världens första kvinnliga parkvatsstyrka som patrullerar för att skydda en av Afrikas sista stora elefantpopulationer. Tack vare Wildhoods givare har projektet vuxit från 16 till idag 128 kvinnliga parkvakter. På fyra år har tjuvjakten i området som kvinnorna skyddar minskat med 80% och populationerna av vilda djur ökat med 400%. 

Läs mer.

VÅRA HUNDAR 

Hundar har blivit ett viktigt verktyg i kampen mot tjuvjakt eftersom de har förmågan att se, dofta och känna spår som ett människa lätt kan missa. Våra sex hundar arbetar tillsammans med parkvakter på strategiskt utvalda platser runtom södra Afrika. Målet är att stoppa tjuvjägare från att komma in i områden där de vilda djuren lever. Hundarna kan hitta vapen, ammunition och delar från vilda djur till exempel elefantbetar och noshörningshorn som ofta göms och smugglas in och ut ur vildmarken. De verkar också i avskräckande syfte och skyddar parkvakterna i hotfulla situationer. 

Läs mer.

Wildhood är beviset på att en liten organisation kan göra stor skillnad. Sedan starten 2016 har vi samlat in över 13 miljoner kronor och idag bidrar vi till skydd av 1 000 000 hektar vildmark i södra Afrika. Tillsammans med våra givare och partners skapar vi en värld där noshörningar, lejon och elefanter finns kvar i det vilda för kommande generationer!

Filippa Tarras-Wahlberg

Grundare av Wildhood Foundation

SÅ HÄR ANVÄNDS DIN GÅVA:

  • 85% skydd av vilda djur
  • 15% insamlings- och administrationskostnader

Wildhood är en liten och effektiv insamlingsstiftelse. Tack vare samarbeten med företag som hjälper oss med ideella tjänster kan vi hålla kostnaderna för verksamheten nere med målsättningen att så många kronor som möjligt ska gå till skyddet av vilda djur. Vårt mål är att max 15% av insamlade medel ska användas till insamlings- och administrationskostnader*. Under 2021 gick 5,5% av insamlade medel till kostnader förknippade med insamling och administration.

*Enligt stiftelselagen får dessa uppgå till max 25% 

Läs mer om Wildhood.