Varje hektar räknas

Ge en gåva

Ge en månadsgåva.

Swisha till 1230230078 eller använd Plusgiro 827373-2

Området vi skyddar

Tillsammans med lokala partnerorganisationer skyddar vi över 3 miljoner hektar vildmark i Sydafrika, Zimbabwe och Mocambique. I Zambezidalen, ett av södra Afrikas viktigaste och mest artrika ekosystem, bor en av Afrikas sista stora elefantpopulationer. Här lever också ytterligare 200 arter av däggdjur, 700 fågelarter, 1100 fjärilsarter, 300 reptilarter, 150 fiskarter och mer än 7000 arter av växter och träd. Områdets många vattendrag och kanaler som mynnar ut i Zambezifloden gör bevarandet av dessa livsmiljöer kritiskt för såväl människor som djur.

DIN GÅVA HJÄLPER OSS ATT:

  • Rekrytera, utbilda och sysselsätta parkvakter
  • Investera i uniformer och utrustning
  • Skydda större områden och fler vilda djur

Vill du hjälpa oss att arbeta långsiktigt för djuren och naturen? Ge en månadsgåva.

Insatser i fält

Genom Wildhood stödjer du lokala insatser som på plats i några av Afrikas mest hotade ekosystem skyddar vilda djur och deras habitat. Sedan 2017 samarbetar vi med Akashinga – världens första kvinnliga parkvatsstyrka. Wildhoods givare och partners har bidragit till att arbetet vuxit från 16 till idag 295 kvinnliga parkvakter med målet att 1000 kvinnor ska vara i arbete 2026. Med kvinnornas skydd har tjuvjakten i området minskat med 80% och populationerna av vilda djur ökat med 400%. Ett fantastiskt kvitto på att arbetet ger resultat!

Läs mer.

VÅRA HUNDAR 

Hundar är ett viktigt verktyg i kampen mot tjuvjakt eftersom de har förmågan att se, dofta och känna spår som en människa lätt kan missa. Wildhoods hundar arbetar tillsammans med parkvakter på utvalda platser runtom i södra Afrika där hotet mot vilda djur är stort. Målet är att stoppa tjuvjägare från att ens komma in i områden där de vilda djuren lever. Hundarna kan hitta vapen, ammunition och djurdelar som göms och smugglas in och ut ur reservaten och de skyddar parkvakterna i hotfulla situationer. 

Läs mer.

Wildhood är beviset på att en liten organisation kan göra stor skillnad. Idag bidrar vi till skydd av 3.000.000 hektar vildmark i södra Afrika. Tillsammans med våra givare och partners skapar vi en värld där noshörningar, lejon och elefanter finns kvar i det vilda för kommande generationer!

Filippa Tarras-Wahlberg

Grundare av Wildhood Foundation

Skolstipendier

Tillsammans med Akashinga stödjer vi utbildning för 200 barn och ungdomar, varav 70% flickor, i byar på Zimbabwes landsbygd. Stipendierna betalar för elevernas skolavgifter, skoluniformer och skolböcker. De 14 skolor som vi samarbetar med inkluderar undervisning om djur och miljö i utbildningen för alla elever och aktiviteter där barnen får lära sig att plantera träd, plocka skräp i naturen och följa med våra parkvakter på utflykter för att faktiskt uppleva de vilda djuren.  Läs mer.

SÅ HÄR ANVÄNDS DIN GÅVA:

  • 85% skydd av vilda djur
  • 15% insamlings- och administrationskostnader

Wildhood är en liten och effektiv insamlingsstiftelse. Tack vare samarbeten med företag som hjälper oss med ideella tjänster kan vi hålla kostnaderna för verksamheten nere med målsättningen att så många kronor som möjligt ska gå till ändamålet. Vårt mål är att max 15% av insamlade medel ska användas till insamlings- och administrationskostnader*. Under 2023 gick 3% till dessa kostnader.

*Enligt stiftelselagen får dessa uppgå till max 25% 

Läs mer om Wildhood.