Varje krona räknas

Ge en gåva

Ge en månadsgåva.

Du kan också Swisha till 1230230078 eller använda vårt Plusgiro 827373-2

Området vi skyddar

Tillsammans med lokala partnerorganisationer skyddar vi över 1 miljon hektar vildmark i Sydafrika och Zimbabwe. I Zambezidalen, som räknas till ett av södra Afrikas viktigaste och mest artrika ekosystem, bor en av Afrikas sista stora elefantpopulationer tillsammans med ytterligare 200 arter av däggdjur, 700 fågelarter, 1100 fjärilsarter, 300 reptilarter, 150 fiskarter och mer än 7000 arter av växter och träd. Områdets många vattendrag och kanaler som mynnar ut i Zambezifloden gör bevarandet av dessa livsmiljöer holistiskt.

DIN GÅVA HJÄLPER OSS ATT:

  • Rekrytera, utbilda och sysselsätta fler parkvakter
  • Investera i uniformer och utrustning
  • Skydda större områden och fler vilda djur

Vill du hjälpa oss att arbeta långsiktigt för djuren och naturen? Ge en månadsgåva.

Insatser i fält

Genom Wildhood stödjer du utvalda lokala insatser som på plats i några av Afrikas mest hotade områden skyddar vilda djur och deras habitat. Sedan 2017 samarbetar vi med Akashinga – världens första kvinnliga parkvatsstyrka. Tack vare Wildhoods givare och partners har projektet vuxit från 16 till idag 245 kvinnliga parkvakter med målet att 1000 kvinnor ska vara i arbete 2026. Under kvinnornas beskydd har tjuvjakten i området minskat med 80% och populationerna av vilda djur ökat med 400%.

Läs mer.

VÅRA HUNDAR 

Hundar har blivit ett viktigt verktyg i kampen mot tjuvjakt eftersom de har förmågan att se, dofta och känna spår som ett människa kan missa. Wildhoods hundar arbetar tillsammans med parkvakter på utvalda platser runtom södra Afrika där hotet mot vilda djur är stort. Hundarna kan hitta vapen, ammunition och djurdelar som göms och smugglas in och ut ur reservaten och de kan skydda parkvakterna i hotfulla situationer. Målet är att stoppa tjuvjägare från att ens komma in i områden där de vilda djuren lever.

Läs mer.

Wildhood är beviset på att en liten organisation kan göra stor skillnad. Idag bidrar vi till skydd av 1 miljon hektar vildmark i södra Afrika. Tillsammans med våra givare och partners skapar vi en värld där noshörningar, lejon och elefanter finns kvar i det vilda för kommande generationer!

Filippa Tarras-Wahlberg

Grundare av Wildhood Foundation

SÅ HÄR ANVÄNDS DIN GÅVA:

  • 85% skydd av vilda djur
  • 15% insamlings- och administrationskostnader

Wildhood är en liten och effektiv insamlingsstiftelse. Tack vare samarbeten med företag som hjälper oss med ideella tjänster kan vi hålla kostnaderna för verksamheten nere med målsättningen att så många kronor som möjligt ska gå till skyddet av vilda djur. Vårt mål är att max 15% av insamlade medel ska användas till insamlings- och administrationskostnader*. Under 2021 gick 5,5% av insamlade medel till kostnader förknippade med insamling och administration.

*Enligt stiftelselagen får dessa uppgå till max 25% 

Läs mer om Wildhood.