Våra vänner 

Vårt arbete skulle inte vara möjligt utan våra vänner och samarbetspartners som med bidrag till vår insamling och ideellt arbete stödjer vår kamp för att skydda vilda djur och deras miljöer. Vi vill rikta ett särskilt tack till Familjen Arnbäck, Konrad Bergström, Peter Dahlberg, Gun von Krusenstjerna, Harald Mix och Magnus Rietz för ert värdefulla stöd.