Låt ditt arv leva vidare

För djur, natur och kommande generationer. 

Ett testamente är en nödvändig handling för att försäkra dig om att din yttersta vilja gällande dina tillgångar respekteras efter din bortgång. Du kan själv bestämma vem som ska ärva dig, undantaget eventuella barn och barnbarn så kallade bröstarvingar, som alltid har rätt till hälften av arvet. Om det inte finns några arvingar och inget testamente tillfaller hela arvet den Allmänna Arvsfonden.

Testamentera för en levande planet 

Idag väljer fler och fler att inkludera en organisation i sitt testamente. Det är ett sätt att fortsätta bidra till det som är viktigt för dig även efter att ditt liv har tagit slut. En testamentsgåva till Wildhood Foundation bidrar till att elefanter, noshörningar och andra vilda djur fortsätter vara en del av vår planet för kommande generationer.

I ditt testamente bestämmer du själv hur du vill fördela dina tillgångar. Man kan testamentera en viss andel av sina samlade tillgångar, eller fördela särskilt utpekad egendom såsom värdepapper, lösöre eller fastigheter till en person eller en organisation. Wildhood Foundation är befriad från skatt på kapitalvinst vilket innebär att vid försäljning av eventuellt testamenterad egendom eller lösöre går hela köpesumman till vårt arbete.

Vill du hjälpa oss att arbeta långsiktigt för djuren och naturen?
Ladda ner vår tesmatentfolder här.

Att tänka på

  • Testamentet ska vara skriftligt, undertecknat av dig och bevittnat av två vittnen.
  • Du får inte vara släkt med vittnena, de får heller inte ärva dig.
  • Dina vittnen behöver inte se innehållet i testamentet. Med sina vittnesmål bekräftar de din namnteckning, att det är ett testamente de bevittnar och intygar att du är vid dina sinnens fulla bruk samt att du upprättar testamentet av fri vilja.
  • Om du vill nämna Wildhood Foundation i ditt testamente ska du skriva: Insamlingsstiftelsen Wildhood Foundation Organisationsnummer: 802479–9994 Drabantvägen 3B, 181 65 Lidingö.
  • Vi rekommenderar att du anlitar en jurist att hjälpa dig med upprättandet av testamentet.

HAR DU NÅGRA FRÅGOR?

Du är varmt välkommen att kontakta vår grundare och verksamhetschef Filippa Tarras-Wahlberg: Mejl: filippa@wilhood.org Telefon +46 (0) 72 449 15 00

Självklart behandlar vi din kontakt konfidentiellt. 

SÅ FÖRVALTAR VI DITT ARV

Wildhood Foundation arbetar för att skydda vilda djur mot tjuvjakt och illegal handel. Tjuvjakt är ett växande hot som bidragit till att mängden vilda djur på vår planet har mer än halverats under de senaste decennierna. Wildhoods insamling går till lokala, kvalitetssäkrade insatser som på plats i några av södra Afrikas mest drabbade områden försvarar de vilda djuren och deras miljöer. Wildhood arbetar även för att öka kunskapen om hotet mot djur och natur samt för att påverka opinion och lagstiftning. Insamlade medel går till rekrytering och utbildning av kvinnliga parkvakter, träning av hundar som hjälper parkvakterna i arbetet och till stipendier för skolbarn i byar som omger vildmarken. Geografiskt har stiftelsen valt att fokusera på södra Afrika där det finns stora och värdefulla populationer av både noshörning och elefant men också ett omfattande hot mot arterna. En testamentsgåva bidrar till att vi kan arbeta långsiktigt för djuren och miljön!

Wildhood är beviset på att en liten organisation kan göra stor skillnad. Sedan starten 2016 har vi samlat in över 13 miljoner kronor och idag bidrar vi till skydd av 1 000 000 hektar vildmark i södra Afrika. Tillsammans med våra givare och partners skapar vi en värld där noshörningar, lejon och elefanter finns kvar i det vilda för kommande generationer!

Filippa Tarras-Wahlberg

Grundare av Wildhood Foundation