Vad är Wildhood Foundation?

Wildhood Foundation är en svensk insamlingsstiftelse med uppdraget att samla in medel för att förebygga och stoppa tjuvjakt och illegal handel med vilda djur i några av Afrikas mest drabbade områden. Målet är att ge hotade arter förutsättningar till en långsiktig överlevnad och tillväxt i sina naturliga habitat. Detta arbete innefattar att skydda kritiska naturområden som både människor och djur är beroende av. Arbetet fokuserar på skydd av de mest tjuvjagade arterna, däribland noshörning, elefant och myrkotte.