Finally Ivory ban in China

Finally Ivory ban in China

Today, on December 31st 2017, the ban on legal ivory trade in China is finally coming into effect! This is the greatest single step toward reducing the brutal poaching which kills on average 100 elephants every day. China have been the world’s largest market for...
Äntligen förbud mot elfenben i Kina

Äntligen förbud mot elfenben i Kina

Idag den 31 december 2017 träder äntligen förbudet mot legal elfenbenshandel i kraft i Kina! Detta är det största, enskilda steget för att minska den brutala tjuvjakten som dödar i snitt 100 elefanter varje dag. Kina har varit världens största marknad för legal...