Vår integritetspolicy

Wildhood Foundations riktlinjer för hantering av den personliga integriteten enligt GDPR.
25 maj, 2018


Riktlinjer för hantering av den personliga integriteten enligt GDPR.
Wildhood Foundation värnar om din personliga integritet och vill att du som stödjer vårt arbete alltid ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi är öppna med vilken data vi samlar in och varför. Denna integritetspolicy förklarar hur Wildhood samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. All behandling av personuppgifter inom Wildhood sker i enighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning dataskyddsförordningen (GDPR).

Varför vi samlar in och lagrar personuppgifter?
Wildhood registrerar sina givares personuppgifter för att på ett smidigt sätt kunna kommunicera med givarna genom olika kanaler. Det är inte ett självändamål för stiftelsen att samla personuppgifter, men uppgifter som vi samlar in i samband med att givare söker kontakt med och information om vårt arbete kan vara följande; person- och kontaktinformation, namn, postadress, telefonnummer och e-postadress.

Wildhood Foundation registrerar personuppgifter i samband med att du kontaktar oss via e-post eller sociala medier, anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller våra sms-utskick, anmäler dig till något av våra event eller skänker en gåva oavsett betal- eller gåvokanal.

Hur använder Wildhood den insamlade informationen?
För att informera om vårt arbete via kanaler som telefon, sms och mejl m.m.
Tacka för inkommande gåvor och berätta hur insamlade medel används.
För att öka intäkter genom att be om nya eller extra gåvor genom olika kanaler så som telefon, mejl, sms m.m
För att nå ut till givare med generell och riktad marknadsföring.
För att uppfylla lagkrav gällande lagring av avtal.
För att skicka viktig information, exempelvis förändringar i våra villkor och policyer.

Vi kan komma att synliggöra din gåva för den partners vars arbete det berör. Om du godkänner att vi delar dina personuppgifter med vår partner kan det bli aktuellt.

Wildhood Foundation kommer inte att sälja, hyra eller leasa ut personuppgifter som samlas in. I de fall vi länkar till andra webbplatser eller material publicerat hos tredje part ansvarar vi inte för innehållet. Dina personuppgifter sparas så länge de är nödvändiga eller aktuella för de ändamål de är avsedda för, eller till dess att du själv avanmäler dig.

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vilken information vi sparar om dig. Vi kommer på eget eller givarens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga och du kan när som helst begära att dina uppgifter avidentifieras eller att dess användning begränsas av oss.

Du är varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor kring detta!

Filippa Tarras-Wahlberg, Grundare Wildhood Foundation
filippa@wildhood.org +46 (0) 72 449 1500.

Arkiv