I dagens DN har vi ett uppslag där vi ber om stöd till den utrustning som våra parkvakter behöver i fält.

Varje dag dödas 55 elefanter för sina betar och parkvakterna riskerar sina liv för att skydda de vilda djuren. Vapen är en nödvändig del av utrustningen och används i första hand för självförsvar.

Denna utrustning kostar pengar och du kan vara med och bidra! Varje krona vi samlar in går oavkortat till arbetet i fält: SWISH 1230230078 alt Plusgiro 827373-2.

Stort tack till Dagens Nyheter för uppslaget och till vår byrå KING för annonsen!