FN-möte om biologisk mångfald

Idag går startskottet för COP 15 - FN:s toppmöte om biologisk mångfald som hålls i Kunming, Kina. 
11 oktober, 2021

Idag går startskottet för COP 15 – FN:s toppmöte om biologisk mångfald som hålls i Kunming, Kina.

200 länder som skrivit under FN-konventionen deltar och målet är att enas om en kraftfull strategi för att bevara biologisk mångfald, skydda våra ekosystem och bromsa utrotningen av arter som enligt FN:s expertpanel IBPS nu är upp till 100 gånger högre än den har varit de senaste tio miljoner åren.

Utan kraftfulla åtgärder riskerar en miljon djur- och växtarter att försvinna inom de kommande decennierna. Enligt forskarna handlar det om grunden för vår existens och vad vi kan göra för att stoppa massutrotningen. Förhoppningen är att mötet ska resultera i ett avtal med åtgärder för naturen likt avtalet som slöts för klimatet i Paris.

För mer info besök unep.org

Arkiv