World Wildlife Day

Idag på De vilda djurens dag riktar FN fokus mot djuren och miljön genom ett direktsänt virtuellt event på temat bevarande av arter och deras livsmiljöer. 
3 mars, 2022

Syftet är att belysa situationen för de mest kritiskt hotade arterna och implementera lösningar för hur de ska bevaras. Samtalen mellan FN:s medlemsländer ska resultera i konkreta åtgärder för skydd av liv på land och i hav, i linje med de Globala Målen för hållbar utveckling.

Enligt IUCN (International Union for Conservation of Nature) är över en miljon arter av djur och växter hotade av utrotning. Förlusten av biologisk mångfald som det medför får allvarliga konsekvenser också för oss människor eftersom ekosystemen som vi är beroende av inte längre kan uppfylla våra grundläggande behov. Miljontals människor är därtill beroende av naturen för sin försörjning.

Genom Wildhood kan du skydda 1 hektar vildmark för 50 kr och bli månadsgivare för djuren och naturen. 

Arkiv