Nödläge för de vilda djuren

En ny rapport från WWF bekräftar att planetens biologiska mångfald befinner sig i ett akut nödläge.
13 oktober, 2022

På bara 50 år har mängden vilda djur minskat med 70% och trenden fortsätter nedåt. De största hoten är avskogning, stigande temperaturer, minskade habitat och exploatering i form av jakt och fiske. Globalt försvinner 10 miljoner hektar skog varje år och jordens naturliga floder och vattendrag förstörs av dammar och utsläpp.

Orsaken till krisen är människans ohållbara användning av naturen. I december samlar FN regeringar från hela världen för att vid det globala toppmötet COP15 om biologisk mångfald enas om akuta åtgärder för att skydda och återställa naturen till 2040.

Genom Wildhood kan du vända utvecklingen! Tillsammans med våra givare skyddar vi idag 1 miljon hektar vildmark som är avgörande för 1000-tals arter av djur, växter och träd. Vårt mål är att inom de närmaste åren skydda ytterligare 3 miljoner hektar.

Arkiv