FN Dagen

FN:s 17 Globala Mål är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och hälsosamma ekosystem ligger till grund för många av målen.
24 oktober, 2022

De stödjer ekonomisk tillväxt, tillhandahåller grunden för livsmedels- och vattensäkerhet och stabiliserar vårt klimat. Vi är stolta över att tillsammans med våra partnerorganisationer i södra Afrika bidra till 9 av de 17 målen. Vårt fokus ligger på Mål 15: skydd av ekosystem och biologisk mångfald. Ett arbete som gynnar bekämpningen av klimatförändringarna.

Genom att sysselsätta kvinnor från fattiga landsbygdssamhällen som parkvakter uppfylls även flera utvecklingsmål. Direkta effekter är minskad fattigdom och hunger, ökad jämställdhet och ekonomisk tillväxt samt förbättrade arbetsvillkor. Kvinnor tenderar att spendera mer av sin inkomst på sina barns hälsa och utbildning jämfört med män och genom Wildhoods skolstipenidier får 250 barn i byar som omger vildmarken gå i skolan.

Wildhood skyddar idag 1 miljon hektar vildmark i Sydafrika och Zimbabwe och när arbetet expanderar till Botswana och Mocambique växer portfolion med ytterligare 3 miljoner hektar.

Stöd gärna vårt arbete med en gåva!  

Arkiv