2019 Annual Report

2019 Annual Report

We are happy and proud to launch Wildhood Foundation’s 2019 Annual Report. Our ambition with this report is to present to you – our donors, sponsors and anyone who’s engaged in our cause – what the funds have contributed to in the field. In other words, the return of...
De Globala Målen

De Globala Målen

De globala målen lanserades 2015 av UNDP, FN:s utvecklingsprogram. UNDP finns på plats i 170 länder och målen syftar till att skapa en bättre värld till 2030. Det är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. De globala...
Tack för 2019!

Tack för 2019!

Med en insamling på drygt 4 miljoner kronor lämnar vi ett helt fantastiskt 2019 bakom oss. Ett år som överträffat alla våra förväntningar och som bevisar att vi kan göra stor skillnad som liten organisation! 2019 var året då vår insamlingsmiddag för 100 gäster...
Årets julklapp

Årets julklapp

I dagens DN har vi ett uppslag där vi ber om stöd till den utrustning som våra parkvakter behöver i fält. Varje dag dödas 55 elefanter för sina betar och parkvakterna riskerar sina liv för att skydda de vilda djuren. Vapen är en nödvändig del av utrustningen och...
Årets julklapp

“Årets julklapp”

In today’s Dagens Nyheter we have a full spread asking for support towards the equipment needed to keep our rangers going in the field. Rangers are putting their lives at risk to protect nature and wildlife every single day. Weapons are necessary for the main purpose...
Våra julkort är här!

Våra julkort är här!

Wildhoods julkort är här och i år tar vi en paus ifrån klassiska fotografier och låter illustratör Jonas Andrén från Ephelant Studios teckna 3 unika motiv föreställandes några av de djurarter som vi älskar; noshörningen, myrkotten och elefanten. Julen är en tuff tid...