Noshörningar jagas för värdet på deras horn

Det finns idag två arter av noshörning kvar i Afrika: trubbnoshörningen Ceratotherium simum och spetsnoshörningen Diceros bicornis.

Av trubbnoshörningen finns det cirka 20 000 individer kvar i Afrika, arten är klassad som “nära hotad” av IUCN. Det finns dock en underart av trubbnoshörningen, den nordliga trubbnoshörningen som är klassad som “utrotad” det finns endast två individer kvar (två honor) i ett reservat i Kenya. 19 mars 2018 dog Sudan, den sista hannen av den nordliga trubbnoshörningen, det betyder att arten nordlig trubbnoshörning med största sannolikhet kommer att dö ut med dem.

Av Spetsnoshörningen finns endast 5000 individer kvar och arten är klassad som “starkt hotad”

3
ÄR ANTALET NORDLIG TRUBBNOSHÖRNING KVAR I LIVET
5 000
SPETSNOSHÖRNINGAR KVAR I DET VILDA
130 000$
ÄR PRISET FÖR 1 KILO NOSHÖRNINGSHORN
Historiskt fanns noshörningen över hela Afrika i antal om flera hundratusen, idag finns knappt 25 000 noshörningar kvar, 98% av dessa lever i fyra länder; Kenya, Namibia, Zimbabwe och Sydafrika.

Hjälp oss stoppa tjuvjakten på noshörning!

Vill du hjälpa till och rädda noshörningen från att utrotas? Klicka på knappen här nedan för att läsa mer om hur du kan bidra. Skrolla ner för att se vilka projekt som vi jobbar med just nu för att stoppa tjuvjakten på noshörning. Tack för din hjälp!Noshörningshorn anses vara en statussymbol

Efterfrågan på noshörningshorn i Asien har ökat dramatiskt under de senaste åren, detta är skälet till den förödande ökningen av tjuvjakt på noshörning. Ökningen är särskilt hög i Vietnam där man ser noshörningshorn som en statussymbol och som ett bevis på framgång och rikedom.

Hornet som består av keratin, samma material som finns i dina naglar och hår, anses ha medicinska krafter och kan bota fler sjukdomar såsom illamående, bakfylla, feber och även cancer. Detta är såklart helt inkorrekt.