Våra kvinnliga parkvakter 

Wildhood samarbetar med Akashinga, ett unikt projekt där kvinnor för första gången utgör djurens och naturens försvar. Att sysselsätta kvinnor som parkvakter har visat sig ge en rad positiva effekter på samhället. 

Sponsra en parkvakt

För en kvinnlig parkvakt behövs lön, uniform, boots och fältutrustning. För 50 kr skyddas 1 hektar vildmark i ett år. 

Akashingas uppdrag är att skydda en av Afrikas sista stora elefantpopulationer i Zambezidalen, Zimbabwe. Området, som gränsar till ett av UNESCO:s världsarv Mana Pools Nationalpark, tillhör ett av de viktigaste och mest artrika ekosystemen i södra Afrika. Akashinga startade med 16 kvinnor som 2017 började skydda detta område där elefantpopulationen efter decennier av minskat med 40%. Genom att strategiskt skydda elefanter, den mest hotade arten, skyddas alla arter i detta biologiskt artrika ekosystem och på fyra år har populationerna av vilda djur ökat med 400% samtidigt som tjuvjakten minskat med 80%. Idag sysselsätter Akashinga 128 kvinnliga parkvakter och målet är att 1000 kvinnor vara i arbete år 2026.

UTESLUTANDE KVINNOR

Projektet Akashinga rekryterar kvinnor från den lokala landsbygden och prioriterar att hjälpa kvinnor som fallit offer för misshandel, missbruk och övergrepp. Genom att erbjuda kvinnor möjligheten till sysselsättning bidrar detta projekt till att stärka kvinnors status i fattiga landsbygdssamhällen, bekämpa fattigdom och våld. Det skapar också förutsättningar för en snabbare ekonomisk tillväxt vilket i förlängningen minskar bybornas behov av att tjuvjaga.

Forskning från bl.a. UN Women tyder på att kvinnor är den enskilt största nyckeln till positiv samhällsutveckling i världen idag. En kvinna investerar upp till tre gånger så mycket av sin inkomst i hushållet och på sina barns hälsa och utbildning jämfört med en man vilket bidrar till en snabbare utveckling av samhällen på den afrikanska landsbygden. Ett vinnande koncept för både människor, djur och miljö!

Vår lokala partner

Vår lokala partner i rekrytering och utbildning  av parkvakter är International Anti-Poaching Foundation, en ideell organisation som precis som liksom vi arbetar för att sätta stopp för tjuvjakt och illegal handel med vilda djur. IAPF har gedigen och mångårig kunskap om hur man mest effektivt skyddar arter som elefant, noshörning, lejon och myrkotte. Dessa djur är de svåraste att skydda eftersom tjuvjägare tar till extrema medel för att komma åt deras värdefulla betar, horn, skinn och fjäll.

IAPF arbetar tillsammans med lokala aktörer, myndigheter och polis för att på plats i Afrika stoppa all form av brottslighet kopplad till vilda djur. Behovet av akuta åtgärder för att bevara biologisk mångfald och skydda vår planets arter och miljöer är stort. Enligt FN hotas en miljon djur- och växtarter av utrotning. Det ökade trycket på världens naturtillgångar är inte hållbart och Wildhood samarbetar med IAPF i kampen för att stoppa den akuta utrotningen av arter. Varenda liv vi kan rädda räknas!

Konkreta och riktade åtgärder mot tjuvjakt är en nödvändig del av ett lyckat bevarandearbete i områden där illegala exploatering och handel utgör ett hot mot balansen i ekosystemet. 

Detta stödjer vår insamling på plats:

  • Rekrytering och utbildning av kvinnliga parkvakter
  • Inköp och distribution av utrustning till kvinnliga parkvakter
  • Förebyggande åtgärder för att stoppa nätverken som handlar med vilda djur
  • Samarbeten för att främja relationen med lokalsamhällen som omger biologiskt artrika vildmarksområden

Effekten av kvinnor 

Genom att sysselsätta kvinnor från fattiga landsbygdssamhällen som parkvakter uppfylls, förutom bevarande av ekosystem och biologisk mångfald, även flera utvecklingsmål. Direkta effekter är minskad fattigdom och hunger (Mål 1 och 2), anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (Mål 8) samt ökad jämställdhet (Mål 5 och 10). Indirekta effekter av kvinnliga parkvakter är att kvinnor tenderar att spendera mer av sin inkomst på sina barns hälsa och utbildning jämfört med män vilket bidrar till Mål 3, 4 och 6. Läs mer om de Globala Målen för hållbar utveckling.