Antalet afrikanska elefanten var enligt Great Elephant Census, som publicerades i Augusti 2016, nere på omkring 350 000 individer fördelat mellan 18 afrikanska länder. Detta visade på en minskning med hela 30% under en period om sju år (räknat mellan 2007-2014). Minskningen i populationen är i huvudsak orsakad av den eskalerande tjuvjakten som tagit fart under det senaste decenniet.

Tjuvjakt på elfenben är det enskilt största hotet mot elefanter idag och uppskattningsvis 20 000 elefanter dödas varje år* för i huvudsak betarnas skull. Det innebär i genomsnitt 1 elefant varje halvtimme. Elfenbenet smugglas illegalt till framförallt Asien där det omvandlas till exklusiva prydnadsföremål som är eftertraktade statussymboler.

Den afrikanska elefanten är klassificerad som ”sårbar” av IUCN (The International Union for Conservation of Nature and Natural Resources). Populationen i södra Afrika anses vara relativt stabil även om vi har sett en ökning i tjuvjakten där under de senaste åren. I centrala Afrika klassificeras elefanten som ”allvarligt hotad”.

Den asiatiska elefanten är också den ”allvarligt hotad”, där underarten Sumatra-elefanten rankas som ”akut hotad”. Detta på grund av skogsskövling som lett till minskade habitat för elefanterna; en minskning med 69% har skett under en generation.

*Källa WWF Sverige

 

Hjälp oss att skydda elefanterna!

Vill du hjälpa till och skydda elefanterna från tjuvjakt?
Följ länken nedan för att ta reda på hur du kan hjälpa till!