Vilda djur drabbas hårt av Coronakrisen

KRISINSAMLING

Som en effekt av Coronakrisen ser vi förödande konsekvenser för vilda djur. När turism helt försvunnit som inkomstkälla i Afrikanska länder har också avgörande finansiering till skydd av vilda djur och vildmarksområden försvunnit. Parkvakter sägs upp och värdefulla miljöer blir tillgängliga för en ökad tjuvjakt.

De kommande månaderna är kritiska. Därför startar vi en insamling till en särskild insats som ska stoppa den ökade tjuvjakten i det biologiskt artrika Zambezi Valley i Zimbabwe där en av Afrikas största återstående elefantpopulationer lever idag. Varje krona du bidrar med gör skillnad. Varmt tack för din hjälp!

SWISHA 1230230078 PLUSGIRO 827373-2

Märk din gåva ”kris” 

 

420 355 kr är insamlat hittills

Målet för insamlingen är 542 000 kr
Stapeln uppdateras manuellt, senast uppdaterad 2020-12-28

 

Detta går insamlingen till!

Insamlingen ska säkerställa att vi tillsammans med vår partner IAPF under de närmaste månaderna kan fortsätta, och där det behövs skala upp, vårt arbete för att skydda vilda djur i områden där effekterna av Covid-19 får störst negativ påverkan.

Vi kommer att under genomföra riktade insatser mot efterfrågan (köpare) och utbudet (säljare) i den illegala handeln med vilda djur genom att arbeta inte bara i utan också utanför vildmarksområden där en stor del av handeln sker. För att genomföra insatsen behöver vi medel till nedan resurser:

1 senior & 1 junior utredare med uppdrag att leda, koordinera och samordna den dagliga driften av insatsen med syftet att stoppa de första stegen i den illegala handeln med vilda djur. Detta inkluderar regelbunden kontakt med myndigheter, lokal polis, domstolar och fängelser.

8 scouter med uppdrag att samla information kopplad till tjuvjakt och illegal handel med vilda djur.

En begagnad bil & två motorcyklar för att göra detta team mobilt.

Juridisk rådgivning om teamet tex behöver närvara vid rättegång för att vittna.

Vilken effekt ska insatsen ge?

Effekten som den här insatsen ska ge är en minskad tjuvjakt i det aktuella området. Arbetet inleddes i juni och pågick t.o.m. september då insatsen utvärderades och beslut fattades om att den skulle fortsätta. Vi kommer att samla in medel löpande för att täcka kostnaderna för arbetet och nå målet 542000 kr, efter vilket vi kommer att sätta ett nytt mål utifrån aktuell budget.

Vi kommer att stoppa och förebygga all typ av brottslighet kopplat till handeln med vilda djur. Teamet ska fokusera på att beslagta illegala vapen, cyanid (ett gift som används för att döda elefanter), elfenben, noshörningshorn och myrkottar – både levande och döda. Sammantaget ska insatsen bidra till att motverka den ökade tjuvjakt som uppkommit i kölvattnet av Covid-19. Läs mer om de resultat som insatsen genererat hittills!

Varför behövs detta nu? 

 Internationellt reseförbud och lockdown i många Afrikanska länder har fått stora ekonomiska konsekvenser för turist- och safarinäring som har tvingats stänga ner sina verksamheter. I den ekonomiska krisen har också stöd från många ideella organisationer minskat eller helt upphört. Till följd av detta har parkvakter och annan arbetskraft tvingats lämna.

När värdefulla miljöer överges öppnas de för en ökad tjuvjakt, ett akut hot som behöver bekämpas nu för att inte unika vildmarksområden och biologisk mångfald ska gå förlorade. Genom att stödja vår insamling hjälper du oss att ge vilda djur extra skydd under denna kritiska tid. 

Tack till Svenska Postkodstiftelsen för ert bidrag på 200 000 kr till insamlingen!

Tack till Björn Persson för vackra bilder, tack till King för annonskampanjen och tack till Firtsly för hjälp med denna sida!