Vilda djur drabbas hårt av Coronakrisen

WILDHOOD FOUNDATIONS KRISINSAMLING

Som en effekt av Coronakrisen ser vi förödande konsekvenser för vilda djur. När turism helt försvunnit som inkomstkälla i Afrikanska länder har också avgörande finansiering till skydd av vilda djur och vildmarksområden försvunnit. Parkvakter sägs upp och värdefulla miljöer blir tillgängliga för en ökad tjuvjakt.

De kommande månaderna är kritiska. Därför startar vi en insamling till en särskild insats som ska stoppa den ökade tjuvjakten i det biologiskt artrika Zambezi Valley, Zimbabwe, där en av Afrikas största återstående elefantpopulationer lever idag. Varje krona du bidrar med gör skillnad. Stort tack för din hjälp!

STÖD VÅR INSAMLING & MÄRK DIN GÅVA “KRIS”

 

SWISHA 1230230078 eller använd Plusgiro 827373-2

392 845 kr är insamlat hittills, målet är 542 000 kr
Stapeln uppdateras manuellt, senast uppdaterad 2020-10-21

 

Detta går insamlingen till!

Insamlingen ska säkerställa att vi tillsammans med vår partner IAPF under de närmaste månaderna kan fortsätta, och där det behövs skala upp, vårt arbete för att skydda vilda djur i områden där effekterna av Covid-19 får störst negativ påverkan.

Vi kommer att under 4 månader genomföra riktade insatser mot efterfrågan (köpare) och utbudet (säljare) i den illegala handeln med vilda djur genom att arbeta inte bara i utan också utanför vildmarksområden där en stor del av handeln sker. För att genomföra insatsen behöver vi medel till nedan resurser:

1 senior & 1 junior utredare med uppdrag att leda, koordinera och samordna den dagliga driften av insatsen med syftet att stoppa de första stegen i den illegala handeln med vilda djur. Detta inkluderar regelbunden kontakt med myndigheter, lokal polis, domstolar och fängelser.

8 scouter med uppdrag att samla information kopplad till tjuvjakt och illegal handel med vilda djur.

En begagnad bil & två motorcyklar för att göra detta team mobilt.

Juridisk rådgivning om teamet tex behöver närvara vid rättegång för att vittna.

Vilken effekt ska insatsen ge?

Effekten som den här insatsen ska ge är en minskad tjuvjakt i det aktuella området. Arbetet kommer att inledas i juni och pågå t.o.m. september då insatsen utvärderas för att utifrån resultat och behov antingen fortsätta, skalas upp, skalas ner eller avvecklas. Vi kommer att samla in medel löpande för att täcka kostnaderna för arbetet och nå målet 542000 kr. 

Vi kommer att stoppa och förebygga all typ av brottslighet kopplat till handeln med vilda djur i hela ledet från tjuvjägaren till säljaren och köparen. Teamet ska fokusera på att beslagta illegala vapen, cyanid (ett gift som används för att döda elefanter), elfenben, noshörningshorn och myrkottar – både levande och döda. Sammantaget ska insatsen bidra till att motverka den ökade tjuvjakt som uppkommit i kölvattnet av Covid-19. Läs mer om de resultat som insatsen genererat hittills!

Varför behövs detta nu? 

 Internationellt reseförbud och lockdown i många Afrikanska länder har fått stora ekonomiska konsekvenser för turist- och safarinäring som har tvingats stänga ner sina verksamheter. I den ekonomiska krisen har också stöd från många ideella organisationer minskat eller helt upphört. Till följd av detta har parkvakter och annan arbetskraft tvingats lämna.

När värdefulla miljöer överges öppnas de för en ökad tjuvjakt, ett akut hot som behöver bekämpas nu för att inte unika vildmarksområden och biologisk mångfald ska gå förlorade. Genom att stödja vår insamling hjälper du oss att ge vilda djur extra skydd under de kommande kritiska månderna med start i juni.

Tack till Svenska Postkodstiftelsen för ert bidrag på 200000 kr till insamlingen!

Tack till Björn Persson för att vi får använda dina vackra bilder och tack till Firtsly för hjälp med denna kampanjsida!