The Global Goals

The Global Goals

In 2015, world leaders agreed to 17 goals for a better world by 2030. These goals have the power to end poverty, fight inequality and address the urgency of climate change. Of critical importance for wildlife is Goal 15: Life on Land, which aims to “protect, restore...
The Global Goals

De Globala Målen

De globala målen lanserades 2015 av UNDP, FN:s utvecklingsprogram. UNDP finns på plats i 170 länder och målen syftar till att skapa en bättre värld till 2030. Det är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. De globala...