Våra aktiviteter 2016

Vi är alltid förundrade över bidragen och donationerna som görs under våra event. Tack så mycket för att du deltar och bidrar. 

Läs mer om varje kampanj nedan och om du känner för att göra en donation kan du göra det här.

Wildhood Foundations officiella upprop

Till nuvarande och blivande följare, samarbetspartrners, donatorer och sponsorer som vill stödja stiftelsens arbete i att bekämpa tjuvjakt och illegal handel med utrotningshotade djur. I samband med nybildandet av insamlingsstiftelsen Wildhood Foundation görs härmed i enighet med stiftelselagen ett offentligt upprop som tillkännager att pengar som efter detta upprop inflyter ska främja stiftelsens bestämda och varaktiga ändamål. Stiftelsens ändamål, vilket framgår av stiftelsens stadgar, är att bidra till bevarande av hotade djurarter.