Våra aktiviteter

Läs mer om våra kampanjer och aktiviteter nedan och och stöd gärna vårt arbete här!

Wildhoods Covid-19 kampanj

Som en effekt av Coronakrisen ser vi förödande konsekvenser för vilda djur och deras habitat. När turism helt försvunnit som inkomstkälla i Afrikanska länder har också avgörande finansiering till skydd av vilda djur och vildmarksområden försvunnit. Parkvakter sägs upp och värdefulla miljöer blir tillgängliga för en ökad tjuvjakt. De kommande månaderna är kritiska och därför startar vi en insamling till insatser som, riktade mot kriminella nätverk, ska stoppa den ökade tjuvjakten i det biologiskt artrika Zambezi Valley, Zimbabwe. 

Våra 55 elefanter i Düsseldorf

Mellan den 16-20 februari kan du besöka våra 55 elefanter på Euroshop i Düsseldorf, världens största retailmässa, där vår installation för första gången visas utanför Sveriges gränser med support från vår partner ITAB! ”55 Elefanter” syftar till att sprida kunskap om i vilken omfattning tjuvjakten pågår. Det är nämligen 55 elefanter som dödas illegalt, varje dag! 

Årsrapport 2019

Vår rapport för 2019 är här och den presenterar vad vår insamling bidragit till och hur vi under året arbetat för att öka kunskapen om tjuvjakt och illegal handel med vilda djur. Det här året har överträffat alla våra förväntningar med över 4 miljoner kronor i insamlade medel som bland annat bidragit till att utöka den kvinnliga parkvaktsstyrkan Akashinga med ytterligare 40 parkvakter som ska skydda större vildmarksområden och fler elefanter i Zimbabwes Lower Zambezi Valley.