Frågor och Svar

Vad är Wildhood Foundation?

Wildhood Foundation är en liten och effektiv insamlingsstiftelse, registrerad hos Länsstyrelsen i Stockholm. Vår uppgift är att samla in medel för att förebygga och stoppa tjuvjakt och illegal handel med vilda djur i Afrika. Målet är att ge hotade arter förutsättningar till en långsiktig överlevnad och tillväxt i sina naturliga habitat. Detta arbete innefattar att skydda viktiga naturområden som både djur och människor lever i och är beroende av. Arbetet fokuserar på skyddd av de mest tjuvjagade arterna, däribland noshörning, elefant och pangolin.