Hur väljer Wildhood partnerorganisationer?

Urvalet lokala partnerorganisationer är oerhört viktig för oss då det är destinationen för vår insamling och kärnan i vår verksamhet. Våra partnerorganisationer ska liksom vi arbeta för att uppfylla FN:s globala hållbarhetsmål, ha full transparens i redovisning av hur mottagna medel används, nolltolerans mot korruption och värna om mänskliga rättigheter. Arbetet för att stoppa tjuvjakt handlar om att bekämpa grov brottslighet och det är ett riskabelt uppdrag som ska utföras med respekt för uppgiften och i möjligaste mån ske utan risk för människors säkerhet eller hälsa. Därtill behöver organisationerna uppvisa goda resultat och att deras arbete faktiskt gör skillnad för vilda djur och natur.

Vi prioriterar att stödja organisationer av mindre storlek så att den insamling som vi kan bidra med både gör direkt skillnad och möter akuta behov. För att fördjupa, utveckla och kvalitetssäkra samarbetet besöker vi regelbundet våra partners arbete på plats i Afrika. Vår målsättning är att bygga långsiktiga samarbeten och följa våra partnerorganisationers utveckling över tid.