Varför har Wildhood inte 90-konto?

Vårt mål är att så många kronor som möjligt av de medel vi samlar in ska gå till ändamålet, dvs arbetet för att skydda vilda djur mot tjuvjakt och illegal handel. Därför vill vi minimera både kostader och tiden vi lägger på administrativa uppgifter. Styrelsen har fattat beslut om att stiftelsen så långt det går, och så länge det inte påverkar vårt arbete negativt, ska avstå från 90-konto och istället lägga de resurser som ett 90-konto kräver i form av avgifter och rapportering på att samla in ännu mera medel. Läs mer om Svensk Insamlingskontroll här!