Varför har Wildhood inte 90-konto?

Wildhood är en liten ideell organisation och vårt mål är att så många kronor som möjligt av de medel vi samlar in ska gå till ändamålet, dvs arbetet för att skydda vilda djur mot tjuvjakt och illegal handel. Vi vill minimera både kostader och tiden vi lägger på administrativa uppgifter. Styrelsen har därför fattat beslut om att stiftelsen så långt det går, och så länge det inte påverkar vårt arbete negativt, ska avstå från 90-konto och istället lägga de resurser som ett 90-konto kräver i form av avgifter och rapportering på att samla in ännu mera medel. Som insamlingsstiftelse har vi både skatterättsliga och civilrättsliga regelverk att förhålla oss till när det kommer till hur våra insamlade medel används och dessa krav uppfyller vi med god marginal. Vi ser det som ett naturligt steg att ansluta oss till Svensk Insamlingskontroll när vår verksamhet och omsättning växer.