Vilka är Team Wildhood?

Initiativet till Wildhood Foundation togs av stiftelsens grundare Filippa Tarras-Wahlberg 2015 mot bakgrund av den på senare år kraftigt ökade tjuvjakten på vilda djur i Afrika. Wildhood Foundation registrerades som Insamlingsstiftelse hos Länsstyrelsen i Stockholm 2016 och Filippa har drivit det operativa arbetet sedan dess, initialt på deltid och sedan hösten 2017 på heltid. Till Team Wildhood räknas, förutom Filippa, styrelsen, rådgivare och annan ideell arbetskraft såsom volontärer. Lär känna teamet här!

Den ideella hjälp som Wildhood därtill får från samarbetspartners, framförallt byråtjänster, tryckeri, kontorsplats och arbetstelefon, är helt avgörande för Wildhoods arbete i Sverige.