Frågor och Svar

Vilka är era samarbetspartners?

Vårt mål är att Wildhoods insamling och påverkansarbete ska ha så stor effekt som möjligt för de partnerorganisationer som vi stödjer i fält. Med andra ord ska så många kronor som möjligt av de medel vi samlar in gå till ändamålet att skydda vilda djur mot tjuvjakt och illegal handel. Tack vare våra samarbetspartners som hjälper oss ideellt och våra Co-founders som stödjer vårt arbete kan vi hålla kostnaderna nere men ändå säkerställa en hög kvalité i allt vi gör.