Vilka är era samarbetspartners?

Vårt mål är att vår insamling ska ha största möjliga effekt för de partnerorganisationer och det arbetet som vi stödjer i fält. Med andra ord ska så många kronor som möjligt av de medel vi samlar in gå till ändamålet att skydda vilda djur mot tjuvjakt och illegal handel. Vårt arbete skulle inte vara möjligt utan våra våra samarbetspartners som med ideellt arbete stödjer vår kamp för att skydda vilda djur och deras miljöer. Tack vare dessa kan vi hålla kostnaderna för vår verksamhet nere men ändå säkerställa en hög kvalitet och leverans i allt vi gör.