Frågor och Svar

Hur finansieras er verksamhet?

Wildhoods arbete i Sverige finansierades initialt av ett tvåårigt projektstöd från Svenska Postkodstiftelsen. Under denna period kunde vi oavkortat skänka all övrig insamling till arbetet vi stödjer på plats i södra Afrika. Sedan 2020 har stöd från en grupp privata Co-founders och samarbetspartners som hjälper oss på ideell basis gjort att vi fortsatt kan hålla kostnaderna för vår verksamhet i Sverige nere med målsättningen att så många kronor som möjligt av insamlade medel ska gå till ändamålet, dvs arbetet för att skydda vilda djur mot tjuvjakt och illegal handel. Vi betalar till exempel inget för kontor, telefon, resor, byråtjänster, trycksaker, bokföring, revision eller event.