Hur finansieras er verksamhet?

Wildhoods arbete i Sverige finansierades initialt av ett tvåårigt projektstöd från Svenska Postkodstiftelsen. Detta blev startskottet för Wildhoods arbete och under denna period skänkte vi oavkortat all övrig insamling till arbetet vi stödjer på plats i södra Afrika. Under 2020 gjorde ett stöd från en grupp privata Co-Founders att vi fortsatt kan hålla kostnaderna för vår verksamhet i Sverige nere med målsättningen att så många kronor som möjligt av insamlade medel ska gå till ändamålet, dvs arbetet för att skydda vilda djur mot tjuvjakt och illegal handel. Vi betalar till exempel inget för resor, byråtjänster, trycksaker, bokföring, revision eller event. Fr.o.m. 2021 bekostas verksamhetens kostnader med delar av insamlade medel och 7% av insamlingen gick till insamlings- och administrationskostnader.