Hur stor del av min gåva går till ändamålet?

Wildhood är en liten organisation och vårt mål är att så många kronor som möjligt av de medel som vi samlar in ska gå till ändamålet att skydda vilda djur mot tjuvjakt och illegal handel! Tack vare våra samarbetspartners kan vi hålla kostnaderna nere; vi betalar till exempel inget för resor, byråtjänster, trycksaker, bokföring eller event. Under 2021 gick 7% av insamlingen till insamlings- och administrationskostnader. Detta får enligt regelverket inte överstiga 25%.