Hur stor del av min gåva går till ändamålet?

Wildhood är en liten organisation med stora mål och vi vill att så många kronor som möjligt av de medel som vi samlar in ska gå till vårt ändamål – att skydda vilda djur mot tjuvjakt och illegal handel! Tack vare våra samarbetspartners som hjälper oss på ideell basis kan vi hålla kostnaderna nere; vi betalar till exempel inget för kontor, telefon, resor, byråtjänster, trycksaker, bokföring, revision eller event. Vi kan garantera att minst 80% av din gåva går till ändamålet.