Var och hur arbetar Wildhood?

Wildhood Foundation samlar in medel från företag, stiftelser och privatpersoner i Sverige. De insamlade medlen förmedlas till Wildhoods lokala partnerorganisationer som på plats i några av södra Afrikas mest drabbade områdena arbetar för att skydda vilda djur mot tjuvjakt och illegal handel. Idag ger vi stöd till insatser i Sydafrika och Zimbabwe. 

Wildhoods partnerorganisationer är handplockade och kvalitetssäkrade av stiftelsen och bemannar vildmarksområden med parkvakter och specialtränade hundar. Wildhood strävar efter att ha ett nära och långsiktigt samarbete med partnerorganisationerna och följer upp deras arbete och resultatet genom regelbundna kontakter och besök på plats. Wildhoods fokus ligger på att skydda värdefulla populationer av i första hand nohörning och elefant.