Frågor och Svar

Var och hur arbetar Wildhood Foundation?

Wildhood Foundation samlar in medel från företag, stiftelser och privatpersoner i Sverige. De insamlade medlen förmedlas till Wildhoods lokala partnerorganisationer som på plats i några av södra Afrikas mest drabbade områdena arbetar för att skydda vilda djur mot tjuvjakt och illegal handel. Wildhoods partnerorganisationer är handplockade och kvalitetssäkrade av Wildhood och bemannar vildmarksområden med partkvakter, hundpatruller och flygpatruller. Vi har ett nära och lånsiktigt samarbete med partnerorganisationerna och följer upp deras arbete och resultatet genom regelbundna besök på plats. Idag stödjer vi insatser i Sydafrika och Zimbabwe för att i huvudsak skydda värdefulla populationer av nohörning och elefant.