Frågor och svar

Vad är Wildhood foundation?

Wildhood Foundation är en svensk Insamlingsstiftelse, registrerad hos Länsstyrelsen och med sitt säte i Stockholm. 

Wildhood är en oberoende, icke vinstdrivande organisation vars främsta uppgift är att samla in medel för att bekämpa tjuvjakt på och illegal handel med hotade, vilda djurarter. Målsättningen är att ge de hotade arterna en säker tillvaro och förutsättningar till en långsiktig överlevnad och tillväxt. Wildhood fokuserar på några av de mest hotade arterna, däribland noshörning, elefant och människoapor.