Frågor och Svar

Hur finansieras er verksamhet?

Wildhood Foundations arbete finansierades inledningsvis med ett tvåårigt projektstöd från Svenska Postkodstiftslen. Detta löpte ut under hösten 2019 efter vilket arbetet finansierats av en grupp privata co-founders som gemensamt bidragit till att under 2020 täcka verksamhetens kostnader. Detta möjliggör att så många kronor som möjligt av de medel vi samlar in når fram till arbetet i fält. Tack vare våra samarbetspartners som hjälper oss pro bono kan vi hålla kostnaderna nere, vi betalar till exempel inget för kontor, telefon, resor, byråtjänster, trycksaker, bokföring eller revision. Vi kan därför garantera att minst 90% av din gåva går till ändamålet – vårt arbete för att skydda vilda djur mot tjuvajkt och illegal handel.