Vanliga frågor

Hur finansieras er verksamhet?

Wildhood Foundation är helt beroende av bidrag ifrån privatpersoner eller företag, som samlas in i Skandinavien och förmedlas till lokala samarbetspartners. 100% av medlen som insamlats ges till de lokala organisationer som stöds av Wildhood. Det betyder att alla kostnader som hör till administration, som resor, marknadsföring eller events, täcks helt antingen av sponsorskap eller privat betalat av Wildhood-teamets medlemmar.