Frågor och Svar

Hur väljer Wildhood partnerorganisationer?

Urvalet av lokala partnerorganisationer är oerhört viktig för oss då det är destinationen för vår insamling och därmed kärnan i vår verksamhet. Våra partnerors ska arbeta mot samma mål som vi och uppfylla en rad kriterier som bl.a. innefattar full transparens i redovisning av hur mottagna medel används, nolltolerans mot korruption och de ska värna om mänskliga rättigheter. Arbetet ska aldrig ske på bekostnad av människors säkerhet eller hälsa. Därtill behöver de givetvis uppvisa goda resultat och att deras arbete faktiskt gör skillnad för de vilda djuren!

Vi prioriterar att stödja organisationer av mindre storlek så att den insamling som vi kan bidra med både gör skillnad och möter akuta behov så att pengar inte läggs på hög till framtiden. För att fördjupa, utveckla och kvalitetssäkra samarbetet besöker vi regelbundet våra partners på plats i Afrika där de verkar. Vi tar också gärna med oss våra givare och sponsorer så att också de får uppleva arbetet. Vår målsättning är att bygga långsiktiga samarbeten och följa våra partnerorganisationers utveckling över tid. Här kan du läsa mer om arbetet som vi stödjer i fält!