Frågor och Svar

Vilka är era samarbetspartners?

Vårt mål är att Wildhoods insamling och påverkansarbete ska ha så stor effekt som möjligt för de partnerorganisationer som vi stödjer i fält. Med andra ska så många kronor som möjligt av de medel vi samlar in nå fram till arbetet i fält. Tack vare våra samarbetspartners som hjälper oss pro bono och våra co-founders som i finansierar vårt arbete kan vi hålla kostnaderna nere men ändå ha en hög kvalité i allt vi gör. Vi betalar till exempel inget för kontor, telefon, byråtjänster, tryckeri och resor. Vi vill ta tillfället i akt och tacka våra samarbetepartners som gör vårt arbete möjligt: