Frågor och Svar

Vilka är Team Wildhood?

Initiativet till Wildhood Foundation togs av Filippa Tarras-Wahlberg våren 2015 mot bakgrund av den på senare år kraftigt ökade tjuvjakten på, och handeln med, vilda djur i Afrika. Wildhood Foundation registrerades som insamlingsstiftelse hos Länsstyrelsen i December 2016 och Filippa har drivit det operativa arbetet sedan dess, initialt på deltid och sedan hösten 2017 på heltid tack vare ett tvåårigt projektstöd från Svenska Postkodstiftelsen. Filippa är idag anställd av Wildhood Foundation och all övrig arbetskraft är ideell, däribland Wildhoods styrelse som utgörs av en ordförande och fyra styrelseledamöter, se nedan. Wildhood får därtill hjälp av en rad samarbetspartners som gör arbetet möjligt.

Styrelsens ordförande: Ola Johannesson

Styrelsens ledamöter: Filippa Tarras-Wahlberg, Helena Thybell, Bernice Glimberg och Louisa Tarras-Wahlberg