Frågor och Svar

Varför har Wildhood inte 90-konto?

Vårt mål är att så många kronor som möjligt av de medel vi samlar in når fram till arbetet i fält. Därför vill vi minimera kostaderna och tiden vi lägger på administration. Styrelsen har fattat beslut om att stiftelsen så långt det går och det inte påverkar vårt arbete negativt ska avstå från 90-konto. Vi väljer att istället lägga de resurser som ett 90-konto kräver i form av avgifter och rapportering på att samla in ännu mera medel för att skydda ännu fler vilda djur.